Rör inte vår a-kassa!

Högerregeringen har redan visat sitt rätta ansikte. De kraftiga försämringarna i a-kassan som ska genomdrivas nästa år är en rå borgerlig klasspolitik riktad mot alla löntagare.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin visar i handling att snacket om "det nya arbetarpartiet" var en bluff. Installerade i maktens salar så praktiserar dessa figurer gammal välkänd moderatpolitik. Att ta från de fattiga och ge till de rika.

Det är precis vad som sker när regeringen drar in miljarder till statskassan genom att kraftigt sänka ersättningen från a-kassan och samtidigt mångdubbla avgiften. Pengar som ska användas för att sänka förmögenhetsskatten, inkomstskatten och andra skatter för de rika.

Än värre är att den kraftiga sänkningen av a-kassan och den kortade ersättningsperioden syftar till att pressa ner levnadsvillkoren, inte bara för de redan så utsatta hundratusentals arbetslösa, utan för alla löntagare.

Försämringarna i a-kassan är beställda av direktörerna i Svenskt Näringsliv. Huvudtanken hos regeringens uppdragsgivare är den klassiskt liberala, att lägre ersättning för arbetslösa ska göra folk beredda att ta jobb till lägre löner.

Läget är mycket allvarligt och pockar på omfattande protester från hela löntagarkollektivet. Sällan har det funnits ett mer gyllene tillfälle att i kamp förena hela det arbetande folket, de arbetslösa och de arbetande.

Vi kräver att fackföreningarna tar sitt ansvar och över hela landet reser arbetsplatsernas folk till kamp och på alla orter av betydelse genomför kraftigast möjliga manifestationer mot högerregeringens försämringar av a-kassan.

- Stoppa sänkning av ersättningen från a-kassan
- Stoppa den kortade ersättningstiden
- Återställ a-kassan till 90 procent
- Ingen utstämpling från a-kassan
- Ingen försämring av inträdeskraven i a-kassan
- Stoppa höjningen av avgiften till a-kassan

Kommunistiska Partiet

Göteborg

Anta uttalandet på jobbet. Skicka det till:
* Proletären Box 31187, 40032 Gbg, 031-244544, red@proletaren.se
* Regeringen, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm
* Er fackklubb/avdelning/förbund
* LO, Barnhusgatan 18, 10553 STOCKHOLM.
* Annan press.