6 timmars arbetsdag för alla!

I Kommunals stora enkätundersökning säger 76 procent av de tillfrågade medlemmarna att kortare arbetstid är mycket eller ganska viktigt.

Detta entydiga medlemssvar tar Ylva Thörn och Kommunals ledning till intäkt för att överge kravet på 6 timmars arbetsdag. För att ännu fler medlemmar tycker att högre löner är ännu viktigare.

Tilltaget är skamligt. Givetvis måste Kommunal tvingas att driva de lönekrav som ledningen så nesligt övergav i samband med strejken 2003. Med det finns inget som hindrar att Kommunal samtidigt driver kravet på 6 timmars arbetsdag, särskilt som detta är och måste vara ett politiskt krav på en generell, lagstiftad arbetstidsförkortning.

När det gäller att ge pengar till sossarna talar Ylva Thörn stort om behovet av facklig-politisk samverkan. Men kräv då att den politiska parten driver de krav som Kommunals medlemmar tycker är angelägna, som kravet på en generell arbetstidsförkortning. Att överge ett krav för att det ogillas av sossarna, är att överge medlemmarna.

Kommunistiska Partiet står orubbligt fast vi kravet på 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Ett Sverige som aldrig varit rikare har råd med en generell arbetstidsförkortning, särskilt i en situation då kapitalismen håller alltfler i arbetslöshet och då ett alltmer omänskligt arbetsliv sliter ut alltfler i förtid.
Ta pengarna där de finns! Hos storföretagen och de rika!

Vi uppmanar Kommunals medlemmar att protestera mot ledningens odemokratiska tilltag. Genom att kräva att Kommunal vidhåller kravet på 6 timmars arbetsdag. Ju fler vi är, desto fortare kan vi tvinga igenom den förkortning av normalarbetstiden som arbetarklassen i Sverige för länge sedan arbetat ihop till.

Kravet står fast: 6 timmars arbetsdag för alla.

Kommunistiska Partiets partistyrelse

Göteborg