Folkomrösta om EU-grundlagen!

Söndagens val till EU-parlamentet resulterade i ett braknederlag för det politiska etablissemanget i allmänhet och för de EU-positiva partierna i synnerhet.

Nästan två tredjedelar av väljarkåren vägrade att hörsamma etablissemangets ivriga och samfällda röstuppmaningar. 63 procent bojkottade valet, de allra flesta som en medveten protest mot EU och mot ett val som med rätta uppfattades som demokrati på låtsas. Av den dryga tredjedel som ändå deltog i valet röstade 33 procent på sk EU-kritiska partier, alla med krav på folkomröstning om EU:s nya grundlag i sina valprogram.

De partier som gick till val på en EU-positiv plattform och som i valet begärde mandat för att ge EU ännu mer makt, fick ett rungande nej från väljarna. Tillsammans samlade de EU-positiva partierna - s, m, fp, c och kd - inte ens 25 procent av väljarkåren.

Slutsatsen är given. I EU-valet 2004 sade svenska folket ett klart och rungande nej till att överföra ännu mer makt till EU. Ingen riksdagsmajoritet och ingen regering har efter detta folkets utslag rätt att gå EU till mötes i ett enda avseende, inte utan att samtidigt begå övergrepp på den demokrati som EU-valet påstods handla om.

Folket har sagt sitt och nu gäller det för demokratins företrädare att följa folkets vilja. Det betyder att säga nej till varje ny maktöverföring till EU och att i varje fråga hävda svensk självbestämmanderätt framför Bryssels diktat, också om en sådan hållning hamnar i konflikt med EU.

I det korta perspektivet betyder valresultat att det politiska etablissemanget saknar folkligt mandat att säga ja till den nya EU-grundlag som en riksdagsmajoritet så gärna vill se och utan invändningar bejakar. Ändå hävdar Göran Persson och (s)-toppen - och med dem hela det EU-etablissemang som precis fått underkänt av väljarna - sin rätt att på egen hand besluta om en eventuell grundlag, utan att höra folkets vilja. Demokratins företrädare hävdar sin rätt att sätta sig över folkviljan.

Detta är en demokratisk överloppsgärning.

Kommunistiska Partiet - KPML(r) kräver att Sveriges regering och riksdag respekterar EU-valets obestridliga resultat genom att utlysa en folkomröstning om EU:s nya grundlag, som så många andra EU-länder redan gjort.

KPML(r) uppmanar alla EU-motståndare och alla demokrater att sluta upp bakom kravet på en folkomröstning om grundlagen. Om makten inte respekterar en obestridlig folkvilja, uttryckt i val, finns inte sten på sten kvar av demokratin.

KPML(r):s centralkommitté

Göteborg