Om terroristämplingen av det filippinska kommunistpartiet

Den 15 september beslutade den holländska regeringen att åtlyda USA:s påbud att terroriststämpla det filippinska kommunistpartiet och dess väpnade styrkor. Filippinernas kommunistparti och Nya folkarmen är medlemsorganisationer i Nationella demokratiska fronten, NDF, som ännu inte är formellt terroriststämplade. Dessutom har USA satt professor José Maria Sison på sin terroristlista.

Redan dagen efter vidtog den holländska regeringen åtgärder mot NDF:s rådgivare José Maria Sison, som innebär att hans servicekonto frysts samt att han nekas hjälp med bostad och hälsovård. I förlängningen av dessa åtgärder hotas Sison av arrestering i Holland och därefter utvisning till USA. Allt detta utan någon som helst domstolsprövning.

Sison har sedan 1987 bott i Holland och den högsta domstolen accepterade honom som politisk flykting 1992. Regeringen har varken gett honom arbets- eller uppehållstillstånd.
Terroriststämplingen är ett grovt övergrepp, riktade både mot rättssäkerheten för enskilda, som åtgärder riktade mot befrielserörelsers rätt till att kämpa för nationella, sociala och demokratiska rättigheter. Åtgärderna mot professor José Maria Sison är en demokratisk skandal och utgör en varningssignal till alla som kämpar för demokrati och rättssäkerhet.
Fallet är ett typexempel på hur underdånigt de europiska länderna agerar inför världsmakten USA. Exemplet Sison är groteskt.

Om inte USA:s försök slås tillbaka kommer alla personer som står i ledningen för social och nationell befrielsekamp att få terroriststämpeln över sig.

KPML(r) kräver av den svenska regeringen att den ej accepterar Nederländernas försök att få Kommunistpartiet, Nya Folkarmen och professor José Maria Sison terroriststämplade. Våga stå upp mot USA någon gång.

KPML(r):s Centralkommitté
gm Erik Anderson, internationell sekreterare