Povel Johanssons 1 majtal 2024

Här kan du läsa Kommunistiska Partiets ordförande, Povel Johanssons 1 majtal.

2024-05-02

(det talade ordet gäller)

Kamrater, första maj firare!

Efter två års intensiv propaganda och öppet fjäskande för Erdogan så blev Sverige till slut fullvärdiga medlemmar i USAs krigs- och kärnvapenallians Nato.

Den svenska borgarklassen har i decennier arbetat för att knyta oss närmre USA. När Ryssland anföll Ukraina fick de ett gyllene tillfälle att legitimera Nato-medlemskapet som en nödvändig försvarsåtgärd. Utan Nato så skulle Gotland och Sverige stå på tur.

Men det är inte freden borgarklassen vill främja, det är kriget. Och de senaste decenniernas utrikespolitik visar det tydligt. 2001 slöt Sverige upp bakom USAs försök att jämna Afghanistan med marken. Mer än 70.000 civila afghaner dödades som en direkt följd av kriget.

När USA angrep Irak 2003 sköt den svenska vapenexporten i höjden. Att USAs krig inte var FN-sanktionerat spelade ingen roll när svenska granater hjälpte till att upprätthålla ockupationen.

2011 deltog Sverige i Natos bombningar av Libyen. Mantrat var att bombmattorna skulle föra med sig frihet och demokrati. Men resultatet vet vi - inbördeskrig, öppen slavhandel och ett land i fullständigt sönderfall.

Natos generalsekreterare kallade uppdraget för “en succé”.

*

Den som är cyniskt lagd menar att Nato-medlemskapet bara är en formalisering av den utrikespolitik som Sverige bedrivit i många år. Visst har den svenska imperialismen alltid varit hungrig och vår borgarklass har aldrig nöjd sig med den påtvingade neutraliteten.

Men det är skillnad. Lika mycket som Nato-medlemskapet är ett uttryck för en utveckling som redan skett, lika mycket är det en språngbräda för en allt mer blodtörstig borgarklass och deras ekonomiska intressen.

Nato är och förblir USA-imperialismens främsta verktyg för att dominera andra länder och folk. En kärnvapen-allians som står som yttersta garant för att bevara den nuvarande orättvisa världsordningen.

Krigshetsen har inte tagit slut i och med Nato-medlemskapet. Tvärtom fortsätter bombhögern och bombvänstern att flytta fram sina positioner.
Under året kommer riksdagen att rösta om ett så kallat DCA-avtal med USA. Avtalet innebär att USA kommer kunna placera ut soldater och vapensystem på 17 platser i landet. USA ska få fri tillgång till svenska militärbaser, övningsfält och hamnar.
Vi kommer aldrig få veta om de krigsfartyg som anlöper svenska hamnar, eller om de bombflyg som landar på våra flygfält är kärnvapenbestyckade.
Dessutom kommer de amerikanska militärer som blir stationerade i Sverige inte lyda under svenskar lagar och inte att betala skatt. Det handlar inte bara om försvarspolitik. DCA-avtalet innebär en långtgående anpassning till USA och är ytterligare ett steg mot att knyta upp Sverige politiskt kring USA.

Nato-medlemskapet är en politisk katastrof och därför är Magdalena Anderssons svek och Nooshi Dadgostars passivitet i frågan så bedrövligt usel. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har backat från det som tidigare varit självklara politiska positioner. Kraven på fred och nedrustning har övergetts och lämnat fältet fritt för borgerliga krigsgalningar som drömmer om att se svenska JAS-plan över Moskva, Teheran och Gaza.

*

Kamrater

Sedan våren 2022 finns det inte längre något parti i riksdagen som står på freden och antimilitarismens sida. Från vänster till höger sluter samtliga partier entusiastiskt upp bakom Natos krav om att minst två procent av BNP ska läggas på försvaret.

För krigshetsarna räcker det inte med att försvarsanslagen fördubblats de senaste fyra åren. Innan helgen presenterades försvarsberedningens nya rapport som samtliga riksdagens partier står bakom. Den innehåller en målsättning om kraftigt ökad upprustning. Där föreslås att militärens budget ska öka med ytterligare 53 miljarder fram till 2030. Om sex år kommer Sverige spendera över 2,5 procent av BNP på militären - nästan en trefaldig ökning på bara tio år.

Samtidigt som det vattnas i krigshökarnas munnar och de Wallenbergägda vapenindustrierna gör rekordvinster så står vår gemensamma välfärd vid ruinens brant.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, räknar 17 av 21 regioner med rekord stora underskott i år. Totalt saknar landets regioner över 24 miljarder kronor. Samma stålbad pågår i landets kommuner, som trots att de redovisat 114 miljarder i överskott de senaste tre åren står inför stora nedskärningar.
Regeringens löften om att inga uppsägningar ska ske i sjukvården väger lätt, eftersom de summor som regeringen skjuter till inte på långa vägar täcker de ökade kostnaderna.

Vid sidan av sjukvården står äldreomsorgen inför stora problem.
En minskad och allt mer utsliten personalstyrka ska ta hand om en ökande andel äldre där resurserna kommer minska och kostnaderna för läkemedel öka.
2030, när den svenska upprustningen kulminerar, räknar SCB med att över 16 procent av befolkningen kommer att vara över 70 år gamla - fler än någonsin.
Lösningen blir att “färre ska vårda fler", ett begrepp som blivit etablerat i äldrevården. Så börjar politiker redan nu kratta för kommande nödår i välfärden istället för att skjuta till de resurser som behövs.
I stället för miljardrullning till upprustning och skattesänkningar måste pengarna gå till vård, skola och omsorg.

*

I den borgerliga krigspsykosen så har välfärden inte längre något egenvärde. Först när Natos generaler anmärker på bristerna i sjukvården och infrastrukturen som politikerna börjar skruva på sig.

En fungerande sjukvård och fungerande järnväg ska inte finnas till för Natos skull. Välfärden ska inte vara en strategisk resurs i Natos krigsmaskin utan finnas här för att tillgodose våra behov.

Och som inte det vore nog så använder arbetsköparna Nato-medlemskapet som argument för att få igenom försämringar i arbetsförhållanden för landets vårdarbetare.

Arbetarklassen ska betala priset för politikernas vapenskrammel.
En värdig äldrevård, en fungerande sjukvård och en skola som ger eleverna de verktyg som behövs för att klara sig i livet borde inte vara möjligt att prioritera bort.
Men så länge marknadsvärdet går före människovärdet. Så länge som vapnen får gå före välfärden är en sådan politik omöjlig.

*

För välfärdens arbetare måste lönerna upp och rätten till heltid garanteras. Men enbart höjda löner löser inte den stress och usla arbetsmiljö som många arbetare drabbas av.
Idag är det många som inte orkar arbeta fram till pensionen och för arbetarkvinnor sjunker medellivslängden. Att de fackliga organisationerna nu aktivt börjat arbeta för sänkt normalarbetstid är nödvändigt. Varje vecka arbetar svenskar i genomsnitt tre timmar mer än i våra grannländer.
Svenskt Näringsliv snyftar om att kostnaden för en allmän arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan med bibehållen lön, skulle kosta 500 miljarder kronor per år. En enorm summa, javisst, men jämfört vad de stora industriföretagen och bankerna gör i vinst. Eller vad som varje år delas ut på Stockholmsbörsen så är det inget som sticker ut.
Pengarna för en arbetstidsförkortning finns - men i fel fickor!
I skuggan av borgerlighetens krigspsykos pågår ett riktigt krig. Ett folkmord som de fredsälskande Nato-förespråkarna är helt likgiltiga till. För ingenstans blir det liberala hyckleriet så monumentalt som när det kommer till Israels krig. I över två hundra dagar har Israel bombat Gaza sönder och samman.

Det saknas ord för att fullt ut kunna beskriva Israels folkmordskrig mot den Palestinska civilbefolkningen. Tiotusentals palestinier har dödat och lämlästats. Skolor, sjukhus och hela bostadsområden har jämnats med marken. Den israeliska armén har medvetet angripit civila, journalister, sjukvårdspersonal, internationella hjälparbetare och FN-anställda.

Det är ett hänsynslöst krig som syftar till att fördriva hela den palestinska befolkningen från Gaza. Definitionen av ett folkmord.

För den svenska borgerligheten handlar frågan inte om detta. Utan om att Israel har rätt att försvara sig. Men vem är det som försvarar sig mot vem?

Är det inte det Palestinska folket som har rätt att försvara sig mot de brott som begås mot dom och som begåtts mot dom i decennier. Vad hände med palestiniernas rätt att försvara sig och göra motstånd mot ockupation, rasism och apartheid, mot den högerextrema bosättarstaten och dess terror.

Denna rätt erkänner FN, erkänner folkrätten. Samma motstånd som alla koloniserade och ockuperade folk har rätt till.

Detta vet alla världens folk, men USA-imperialismen och Israels allierade stretar emot sitt yttersta. Våra politiker är inget undantag. Från riksdagen råder enighet i att fördöma och ta avstånd från det palestinska folkets rätt att försvara sig. Politikerna vägrar erkänna de förtrycktas rätt att göra motstånd.

Istället har de mage att beklaga sig över att det palestinska folket inte låter sig utrotas i tysthet. Den fred dom påstår sig vilja ha innebär fortsatt ockupation och apartheid. Att allt ska fortsätta som vanligt.

Kamrater, det är inte fred - det är ett tyst folkmord.

Vi kommunister har alltid hävdat, och hävdar fortsatt, att den enda hållbara lösningen av konflikten är ett fritt och demokratiskt Palestina, med lika rättigheter för alla dess medborgare, oavsett religion och etniskt ursprung och att som inkluderar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända.

För att stoppa folkmordet och skapa förutsättningar för fred måste Israel isoleras så snabbt och effektivt som möjligt. Det behövs en fullständig ekonomisk, akademisk, kulturell, sportslig och politisk bojkott av Israel. Precis så som omvärlden agerade mot den sydafrikanska apartheid regimen.

Många företag i Sverige tjänar pengar på Israels krig och bidrar både ekonomiskt och materiellt till att upprätthålla ockupationen.

I Göteborg finns exempelvis en svensk filial av Israels största vapentillverkare, Elbit Systems. De är världsledande på drönare och övervakningsteknologi. Deras produkter upprätthåller Israels ockupation av Palestina och har en central funktion i Israels krigsförbrytelser mot den palestinska befolkningen.
Under de senaste åren har Sverige köpt in mängder av Israeliska krigsmateriel. 2022 köptes Elbits stridsledningssystem Albatross in till svenska flottan och i oktober 2023 tecknade Sverige ett tioårigt avtal värt nästan 2 miljarder kronor för att Elbit ska "leda utrullningen av arméns digitaliseringsprogram".
Malmöföretaget Aimpoint förser den israeliska armén med rödpunktssikten och Volvos bulldozers används flitigt för att demolera palestinska hem.
Bara för några dagar sedan, samtidigt som bomberna faller över Gaza, beslutade Försvarsmakten att köpa in ett vapensystem av det statliga Israeliska vapenföretaget Rafael för nästan 400 miljoner kronor. Samma system som används för att få israeliska bomber att träffa civila mål i Gaza.
Denna vapenhandel med Israel måste omedelbart upphöra. Elbit kastas ut ur landet och kontrakten med företaget rivas upp. Det är oacceptabelt att svenska folket genom försvarsmakten finansierar och bidrar till den israeliska ockupationsarmén.
Kommunistiska Partiet har alltid varit ett antiimperialistiskt parti, som stått upp för folkrätten och ställt sig i solidaritet med de folk som kämpar mot ockupation och förtryck.

Kommunistiska Partiet har i över 40 år arbetat för en kommunal bojkott av Israel. Ett krav som inte kunde vara mer angeläget. I Göteborg har vi två gånger försökt lämna in ett medborgarförslag för att lyfta frågan. Detta har vi fått avslag på från stadens tjänstemän - kommunal utrikespolitik och bojkott verkar bara vara tillåtet om det gäller Ryssland.

Men vi är inga legalister utan ställer våra krav oavsett vad tjänstemännen tycker. Får vi inte samla in namn på nätet så gör vi det på stan. Om inte tjänstemännen lämnar över förslaget till politikerna för handläggning så lämnar vi över det själva.

Bojkottfrågan måste lyftas politiskt och de folkvalda runt om i landet som menar allvar med sin palestina-solidaritet är välkomna att ansluta sig och driva detta krav med oss.

Lika angeläget är det att protestera mot Israels medverkan i Eurovision i Malmö nästa vecka. Där kommer den Israeliska apartheidstaten välkomnas med öppna armar och delta i familjeunderhållning på bästa sändningstid samtidigt samtidigt som de bombar palestinska kvinnor och barn. Det är så jävla osmakligt att man kräks.

Jag vill uppmanar alla som kan att ta sig till Malmö den 9 maj och ansluta sig till protesterna mot Israels folkmord och deras deltagande i Eurovision.

*

Kamrater

Kommunistiska Partiet kommer alltid att vara en röst för fred och nedrustning. Vi vägrar att acceptera det svenska Nato-medlemskapet - lika lite som vi accepterat det svenska EU-medlemskapet. EU och Nato är imperialismens allianser.

EU garanterar nyliberal högerpolitik och är en murbräcka mot sociala rättigheter och arbetsrätt. Det är en union som försvarar kapitalets intressen och som med Nato står som garant för att hindra en socialistisk utveckling - både i Sverige och världen.

Därför uppmanar Kommunistiska Partiet till en bojkott av EU-parlamentsvalet i sommar. En medveten och politisk bojkott, som inte handlar om uppgivenhet utan om kamp. Ett lågt valdeltagande sänker legitimiteten för hela projektet och är ett första steg mot ett utträde ur EU.

Kommunistiska Partiet reser kravet på socialism. Vi räds inte ordet - tvärt om är vi stolta över det. För socialismen innebär att vi vägrar acceptera dagens politiska och ekonomiska system. Där extremt överflöd tillåts existerar i ett hav av fattigdom.

Det bär med sig en insikt om att kapitalismen aldrig kommer kunna avskaffa sig självt utan att politisk förändring också kräver politisk organisering.

Det är därför samlas vi i Röd Front och därför organiserar vi oss i Kommunistiska Partiet.
Tillsammans ska vi göra slut på världens elände!

Röd Front kamrater!