Driv ut månglarna ur välfärden

Att såväl riskkapitalister som religiösa extremister kan bedriva barnomsorg och skolverksamhet är bara en av många katastrofala konsekvenser av en privatiserad välfärd.

2024-04-02

I Bibeln finns en känd berättelse om hur försäljare lurar fattiga på pengar vid Jerusalems tempel. Jesus upprörs över att kommers och vinstintresse tillåts på en helig plats och går till angrepp mot försäljarna – månglarna – och tvingar dem därifrån.

Idag har kapitalismens kalla vinstintresse letat sig in i varenda vrå av samhället. Och ibland är de som påstår sig predika Jesus budskap de värsta av alla månglare.

Ett av de största bolagen inom den privata barnomsorgsbranschen i Sverige heter Ströms slott AB. Företaget gör miljonvinster på skattebetalarnas bekostnad genom sin privata barnomsorg – men ägaren, Magnus Olsson, är inte bara välfärdskapitalist utan också frikyrkopredikant som bedriver evangelisk missionsverksamhet genom Slottsmissionen.

Hösten 2020 väckte Magnus Olsson uppmärksamhet när hans bolag köpte upp den privata förskolan Lär och lek i Angered. Förskolan hade stängts av kommunen efter att de dåvarande ägarna anklagats för samröre med våldsbejakande islamister kring den sedermera stängda friskolan Vetenskapsskolan.

Köpet av Lek och lär är bakgrunden till den förtalsdom mot en lokalpolitiker i Lilla Edet som fastställdes i hovrätten i Göteborg förra veckan.

Lokalpolitikern hade på uppdrag av sitt parti, Edetlistan, skrivit ett inlägg på sociala medier där Magnus Olsson beskrevs som islamistkopplad och som en oseriös arbetsgivare. Inlägget hänvisade bland annat till Proletärens artiklar där en förälder berättade om sin oro för att kopplingar till extremister fanns kvar.

Att hovrätten fastställde domen om grovt förtal är anmärkningsvärt. Det innebär att det i princip kan ses som olagligt att anklaga en kapitalist för något osmickrande.

Här finns inte plats att gå in på de juridiska detaljerna i domen, men att yttrandefriheten borde innefatta även ännu inte helt bevisade anklagelser mot kapitalister och andra offentliga personer borde vara självklart.

Magnus Olsson och hans förskoleaffärer är ett talande exempel på hur såväl skrupelfria kapitalister som religiösa extremister tillåts göra pengar på välfärd. Att förskoleverksamhet kan ägas och drivas av personer som rör sig i reaktionära islamistiska kretsar är en skandal. Att verksamheten sedan den stängts säljs vidare till ett bolag ägt av en reaktionär frikyrkopredikant gör det knappast bättre.

I ett stort reportage under rubriken ”Affärsman av Guds nåde” i tidningen Bohusläningen från 2022 hävdar Magnus Olsson att homosexualitet är en synd som människor ska ”renas” ifrån och att kvinnor ska underordna sig män. På sin hemsida har han tidigare beskrivit feminismen som en del av Satans plan för Antikrists framträdande.

Magnus Olssons företag Ströms slott AB hade då rörelseintäkter på 82,9 miljoner kronor från verksamheten runt om i landet. Samtidigt har bolagets pedagogiska verksamhet med dagbarnvårdare som bekostas av kommunen återkommande fått kritik för bristande säkerhet och personalens bristfälliga kunskaper i svenska.

Dessutom vittnade tidigare anställda på arbetsförmedlingen om hur Ströms slott AB satt i system att utnyttja nystartsjobb för att maximera uttaget av ersättning.

På senare tid har det stormat kring fler välfärdskapitalister än Magnus Olsson. Bara det senaste halvåret har Säpo beordrat stängning av skolor i två friskolekoncerner där personer i ledningen eller personalen påstås ha haft kopplingar till våldsbejakande islamism.

Om påståendena stämmer är det naturligtvis oroväckande. Men det borde inte vara Säpo som med hemliga bevis beordrar Skolinspektionen att stänga enskilda skolor. Det borde vara svenska politiker som sätter ned foten mot hela friskolesystemet.

Att såväl riskkapitalister som religiösa extremister kan bedriva barnomsorg och skolverksamhet är bara en av många katastrofala konsekvenser av en privatiserad välfärd. I en statlig rapport skriven av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) 2017 sågas avregleringarna i välfärden längs fotknölarna.

Det konstateras att friskolesystemet skapat segregation, försämrat elevernas kunskaper och lett till betygsinflation. Konsekvenserna har varit så allvarliga och negativa att de kan vara potentiellt ”livsavgörande” för elever.

Det finns dessutom ett stort stöd för ett förbud av vinstuttag i välfärdsbolag – 70 procent av väljarna stödjer förslaget enligt en färsk SOM-undersökning. Ändå agerar politikerna inte.

Hur gick det då med Magnus Olssons islamistkopplade förskola i Göteborg? Trots många orosanmälningar till kommunen och vittnesmål i Proletären om kvarstående kopplingar till extremister stängdes förskolan inte.

Magnus Olsson hann bedriva barnomsorgsverksamhet i lokalerna i ett och ett halvt år. I april 2022 genomförde kommunen dock ett oanmält tillsynsbesök – och beslutade att omedelbart utföra ett verksamhetsförbud mot Ströms slott AB. Då befann sig bolaget redan i en tvist med hyresvärden och var på väg att få hyreskontraktet uppsagt.

I beslutet, som Proletären tagit del av, beskrivs en verksamhet i stor oordning. Personalen saknade uppsikt över alla barn, trots att det för tillfället bara var sju barn på plats. Verktyg och kemikalier stod framme tillgängliga för barnen.

Vassa metallföremål förekom på golvet och entrédörrar stod öppna och obevakade så att barn kunde ta sig ut, och obehöriga in. Lokalerna bedömdes vara så olämpliga att de ansågs utgöra “en allvarlig risk med hänsyn till barnens hälsa och säkerhet”.

Magnus Olsson och Ströms slott AB borde vara ett avskräckande exempel. Varken riskkapitalister eller religiösa extremister ska bedriva förskolor i Sverige. Driv ut månglarna ut välfärden.