Försvara visselblåsarna - stoppa lagen om utlandsspioneri!

Stoppa lagen om utlandsspioneri och kryperiet för främmande makter som vill strypa vår yttrandefrihet.

2022-11-07

I dagarna blev det klart att den australiske visselblåsaren David McBride kommer att ställas inför rätta – trots en visselblåsarlag som ska skydda den som läcker information i allmänhetens intresse. Han åtalas med hänvisning till Australiens nationella säkerhet.

Den före detta arméjuristen riskerar nu fängelse för att ha lämnat hemligstämplade dokument till media om hur australiska soldater i Afghanistan mördat oskyldiga civila, däribland barn. Avslöjandet ledde till en utredning som visar hur australiska soldater rutinmässigt placerat ut vapen intill mördade civila – för att dokumentera dem som dödade kombattanter – och hur nyanlända soldater beordrats avrätta krigsfångar som en invigningsritual.

Även i Sverige slipas nu verktygen som ska underlätta jakten på visselblåsare och avslöjare av krigsbrott. Senast genom en ny lag om så kallat utlandsspioneri, som ska införas inte bara i brottsbalken utan även i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Från och med den 1 januari 2023 blir det förbjudet att röja hemliga uppgifter som ”kan skada Sveriges relationer med andra länder” – oavsett om avsikten är att gå en främmande makts ärenden eller inte. Men trots det oerhörda ingreppet i yttrandefriheten och pressfriheten har det varit i det närmaste knäpptyst i den offentliga debatten om den nya lagen.

Då utlandsspioneri blir ett tryckfrihetsbrott innebär det i praktiken att journalister stoppas från att granska och avslöja krigsbrott.

Om en tidning publicerar hemligstämplade uppgifter om övergrepp som begåtts av Sveriges allierade i till exempel Afghanistan, och detta leder till skadade internationella relationer, ska såväl journalisten som den ansvarige utgivaren kunna dömas till fängelse i upp till fyra år – åtta år om brottet anses grovt.

Syftet med lagen är uppenbart. Inga svenska visselblåsare eller grävande journalister ska få störa Sveriges militära samarbeten. USA och resten av Natos medlemsländer lär vara nöjda.

Inte minst lär Turkiets president Erdogan vara belåten med att svenska journalister stoppas från att rota i turkiska krigsbrott. Sådana avslöjanden skulle ju kunna störa den nu så viktiga relationen med Turkiet!

Det slutgiltiga beslutet om lagändringen tas den 10 november. En grundlagsändring kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan, och när riksdagen röstade om lagförslaget i våras var det bara Vänsterpartiet som röstade emot. Liberalerna lade ner sina röster.

Krigsivrande politiker har länge velat ha en lag som ska stoppa avslöjanden kring Sveriges imperialistiska äventyr tillsammans med allierade utomlands. Senast 2012 försökte alliansregeringen få igenom en liknande lag, som dock skrinlades efter massiv kritik från medieföretag och journalistiska organisationer.

Den nu aktuella lagen föreslogs av en statlig utredning 2017. Även den här gången fick lagförslaget skarp kritik av bland annat Journalistförbundet och Föreningen grävande journalister, som menade att lagen i praktiken kriminaliserar journalistiska granskningar av missförhållanden i internationella insatser.

I ett försök att blidka kritikerna reviderades lagförslaget något och en brasklapp lades till om att en gärning inte ska vara brottslig om den ”med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig”.

Det är en brasklapp som varken Journalistförbundet eller yttrandefrihetsexperter som Nils Funcke är särskilt imponerade av. I en debattartikel i Dagens Juridik skriver Nils Funcke tillsammans med advokaten Ingemar Folke att ”denna säkerhetsventil kan inte beskrivas som annat än kosmetika för att lugna kritiska remissinstanser. Det är svårt att tänka sig en situation där det skulle anses försvarligt och därmed straffritt att avsiktligt ha gått en främmande makt tillhanda”.

Rättsprocessen mot australiensaren David McBride visar också att lagar som ska skydda visselblåsare med ”försvarliga syften” väger lätt när de ställs mot den ”nationella säkerheten”. Vi kan vara nog så säkra på att om en svensk tidning skulle avslöja uppgifter som sätter käppar i hjulet för Natoprocessen, eller saboterar Sveriges relation med USA, lär inga brasklappar i världen hjälpa.

Men att visselblåsarna behövs råder det inga tvivel om. För det är inte bara ryska soldater som begår krigsbrott, även om västerländska politiker och lojal media vill få oss att tro det.

Alla USA:s och Natos invasioner och interventioner har kantats av krigsbrott och massakrer. Det vet vi inte minst tack vare flera modiga visselblåsare, som jagas eller redan dömts till långa fängelsestraff för sina avslöjanden.

Mest känd är Wikileaksgrundaren Julian Assange, som sitter fängslad i London och riskerar 175 års fängelse i USA för att ha avslöjat en lång rad amerikanska krigsbrott.

2013 dömdes amerikanska Chelsea (då Bradley) Manning till ett 35-årigt fängelsestraff för spionage. Bland annat för att ha försett Wikileaks med videomaterial från en attack i Irak 2007 där amerikanska helikoptrar dödade minst tolv civila, däribland två journalister. Efter att ha benådats av Barack Obama 2017 häktades hon igen två år senare för domstolstrots, för att hon vägrade vittna mot Assange.

Förra året dömdes den tidigare NSA-anställde Daniel Hale till fängelse i tre år och sju månader för att ha läckt material till tidningen The Intercept som visar att 90 procent av USA:s drönarattacker under en ettårsperiod träffat fel mål och dödat ett stort antal civila.

Listan på visselblåsare och avslöjade krigsbrott kan göras lång – vilket också visar att det trots drakoniska lagar finns många som är beredda att riskera långa fängelsestraff för att sanningen ska komma fram.

Lagen om utlandsspioneri lär inte vara den sista som anpassas till Sveriges allt mer aktiva deltagande i krig och imperialistiska allianser. Vi lär få se fler attacker på yttrande- och pressfriheten med hänvisning till ”nationell säkerhet” eller motsvarande.

Det är skamligt hur tyst det är om att Julian Assange tynar bort i fängelse för att ha avslöjat USA:s krigsbrott, och det är skamligt hur svenska politiker kryper för de västliga uppdragsgivarna som vill tysta det sista motståndet i den Natoanpassade svenska debatten.

För vår del säger vi självklart nej till den nya lagen om utlandsspioneri, och nej till kryperiet för främmande makt som vill strypa vår yttrande- och pressfrihet!