Låt västsaharierna avgöra sin framtid! Avbryt allt samarbete med ockupationsmakten Marocko!

Uttalande från Kommunistiska Partiet:

2020-11-20

Vapenvilan i Västsahara är bruten. Efter att Marocko förra veckan gick in med militär mot fredliga demonstranter i Guergeratområdet har den västsahariska befrielserörelsen Polisario Front slagit tillbaka mot ockupationsmakten Marocko och förklarat vapenvilan upphävd på grund av Marockos attack.
Det är inget förhastat beslut från Polisarios sida. I tre decennier har västsaharierna tålmodigt och förgäves väntat i flyktingläger på att få sin framtid avgjord. Enligt avtalet om eldupphör från 1991 skulle en folkomröstning genomföras året efter, där västsaharierna får rösta om självständighet.

Men nästan 30 år senare har folkomröstningen fortfarande inte genomförts, på grund av Marockos motstånd, FN:s handlingsförlamning och EU:s stöd till ockupationsmakten. Under tiden stjäl Marocko Västsaharas naturresurser, fisken och de värdefulla mineralerna i marken.
FN-styrkan Minurso, som ska övervaka vapenvilan, är den enda fredsbevarande FN-styrkan i världen som inte har mandat att övervaka att befolkningens mänskliga rättigheter inte bryts, vilket sker regelbundet utan insyn från omvärlden.

Demonstranterna i Guergerat protesterar mot att Marocko bygger en väg genom vad som enligt ett avtal från 1997 ska vara en demilitariserad buffertzon, men där Marocko systematiskt kör västsahariska produkter över gränsen och säljer i Mauretanien. Omkring 200 lastbilar passerar varje dag.
EU är Marockos största handelspartner. EU-domstolen har senast 2018 beslutat att EU:s handelsavtal med Marocko inte ska få innefatta produkter från det ockuperade Västsahara.
Men EU har därefter godkänt ett tillägg till avtalet, som säger att Marocko kan fortsätta sälja produkterna från Västsahara. Sverige lade då ner sin röst i ministerrådet. Svenska företag, däribland ABB, är också verksamma i det ockuperade Västsahara och delaktiga i plundringen.

Kommunistiska Partiet kräver att allt svenskt samarbete med ockupationsmakten Marocko upphör, och att Sverige verkar för att folkomröstningen som utlovas i FN-avtalet från 1991 genomförs omgående.

Under tiden uppmanar vi till allt stöd till Västsaharas legitima företrädare Polisario Front, som i enlighet med folkrätten reser sig mot ockupationsmakten!

Befria Västsahara!

Kommunistiska Partiet