Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november

Uttalande från Kvinnopolitiska utskottet. Dagen instiftades av FN år 1999.

2020-11-25

Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem. En av tre kvinnor i världen har utsatts för våld under sin livstid.
I Sverige ökade anmälningar om misshandel inom parrelationer i våras med 61 procent. Mörkertalet är stort. Det går ofta år av trakasserier, förminskning och kontroll före det första slaget.
Var tredje vecka dödas en kvinna av våld i en nära relation.
Våld mot kvinnor är ett problem i samhället som måste lösas genom samhälleliga åtgärder. Därför måste ett krav på den svenska regeringen vara att öka resurserna till kvinnojourerna.
Redan innan COVID-19 slog till hade våld mot kvinnor och flickor ökat i världen. I spåren av de åtgärder som satts in för att minska smittspridningen visar sig en ökning av det könbaserade våldet. FN rapporterar nu om en ökning med 30 procent av våld i hemmet. 243 miljoner kvinnor och flickor misshandlades av en intim partner under det senaste året. Rapporterna går åt olika håll, i vissa länder är det färre kvinnor som söker hjälp, knappast för att våldet har minskat utan för att kontrollen av kvinnor har ökat. I andra länder ökar samtalen till olika hjälplinjer.
Den 25 november börjar en 16 dagar lång internationell kampanj mot det patriarkala våldet.
Avskaffa allt våld mot kvinnor!

Vera Peterson

Kvinnopolitisk sekreterare