Därför lanserar K ett arbetarprogram för att möta krisen

Kommunistiska Partiet lanserar ett krisprogram för att möta konsekvenserna av coronavirusets framfart. Elsa-Lena Åström från Kommunisternas partistyrelse berättar mer om programmet.

2020-04-01

Varför har Kommunisterna tagit fram det här programmet?

– I kriser av alla slag blir det arbetare och vanligt folk som drabbas hårdast. Därför ser vi som vårt ansvar att ge ett arbetarperspektiv på hur coronakrisen kan lösas för att motverka detta.

– Att under en längre tid tvinga vårdanställda att gå in och arbeta på sin ledighet är orimligt. Att de måste arbeta utan fullgod skyddsutrustning är bortom rimlighetens gräns. För att inte tala om att privatiseringen av sjukhus har lett till att den som har råd kan köpa sig bättre vård och förtur till en vårdplats.

– En annan viktig fråga är hur alla de som har osäkra anställningar ska klara sin ekonomi om de avskedas? De blir ju utan permitteringslön när företag drar ner, många utan att ens ha rätt till a-kassa. Så här behöver det verkligen inte vara! Och det är det vi vill visa genom att skriva ett arbetarprogram för att möta coronakrisen.

Hur skall det användas?

– Vi kommer att sprida krisprogrammet så brett vi kan, diskutera det på våra arbetsplatser, sprida det via sociala medier, via flygblad och framför allt genom Proletären, där vi kan underbygga kraven med mer uttömmande artiklar.

Vad är målet med programmet?

– Vi vill visa att det, trots krisen, går att tillgodose vårdanställdas och löntagares behov av trygghet och goda arbetsvillkor och få samhället att fungera. Naturligtvis vill vi att många ska ställa sig bakom kraven redan nu. Men det kommer ju en tid efter corona och då vill vi att ingen längre ska finna sig i fortsatt låga löner och underbemanning, med hänvisning till att pengarna är slut.

– Vi har ju hört det förut, när nedskärningarna i välfärden och försämringarna i a-kassan, sjukförsäkringen och pensionen motiverades med att det saknades pengar. Det var ju uppenbart inte sant, eftersom det plötsligt gick att hosta upp många hundratals miljoner till företagsägare.

– Vi hoppas att programmet ska inspirera till fortsatta uppror mot nedskärningar, låga löner och försämrade arbetsvillkor. Vårt mål är att fler ska inse att en ekonomi byggd på skattelättnader för höginkomsttagare och fortsatta nedskärningar i vår gemensamma välfärd inte alls gagnar dem. Att fler ska ta upp kampen för ett människovärdigt samhälle.