Stödhälsning till BB-ockupanterna från K

2020-02-02

Vi i Kommunistiska Partiets partistyrelse vill framföra en hälsning till alla BB-ockupanter i Sollefteå, som nu under tre hela år så envetet har organiserat och genomfört er ockupation för att återfå förlossningen till Sollefteå Sjukhus - och även kräver att sjukhuset åter ska bli ett fullvärdigt akutsjukhus.

För att landsbygden ska leva och människor ska känna trygghet med att bo även utanför större städer krävs att den offentliga servicen är fullvärdig för människor i alla åldrar. Er ockupation är ett lysande exempel på engagemang för att Ådalens befolkning ska kunna leva kvar i Sollefteå såväl som i övriga Ådalen och få vård inom rimligt avstånd.
Vi önskar er framgång i er idoga kamp och stöder den helhjärtat!

Uttalande antaget vid Kommunistiska Partiets partistyrelsemöte.
Göteborg den 2 februari 2020.