Vi stödjer Svenska Hamnarbetarförbundet!

Stöduttalande från Kommunistiska Partiet till Hamnarbetarförbundet och dess medlemmar.

2019-01-28

Vi ger vårt fulla stöd till Hamnarbetarförbundet och deras rätt till grundläggande fackliga rättigheter.
De nuvarande konfliktåtgärdernas syfte är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal som fullvärdig part med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Ett avtal med rätt att förhandla om medlemmarnas villkor och rätt att delta i skyddsorganisationen med valda skyddsombud.

Hamnarbetarförbundet har strävat efter detta i snart fem decennier, sen fackföreningen bildades. I april 2018 blev situationen akut, då arbetsgivarna genomförde en utestängningspolicy som innebar att all samverkan med förbundet drogs tillbaka. Drygt hundra skyddsombud har förlorat sina mandat att verka för säkra arbetsplatser.
Arbetsgivarsidan vägrar att teckna ett centralt kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet. Istället ”erbjuder” de ett så kallat hängavtal med Transport. Ett hängavtal är inget riktigt kollektivavtal. I dagens läge skulle det innebära fredsplikt utan inflytande över avtalet. Att inte få vara med i förhandlingar kring allt det som rör medlemmarna i lokala överenskommelser, schemaläggningar och liknande. Samt att underordnas ett annat fackförbund.

Vi beundrar Hamnarbetarförbundets sammanhållning och utvecklade demokratiska tänkande. Det är en genuint medlemsledd fackförening och ett fackligt föredöme.
Därför tar vi avstånd från svartmålningen av Hamnarbetarförbundet. Den har varit och är både osaklig och smaklös. Det är skamligt att ledande företrädare för LO-förbund lånat sig till denna smutskastning. Det borde vara självklart för fackförbunden och LO-ledningen att istället stödja Hamnarbetarförbundet och inte motarbeta dem. Det skulle stärka hela arbetarrörelsen istället för att som nu, splittra den.

Enighet ger styrka!