Stoppa det 30-åriga kriget!

2018-09-20

Eftervalsdebatten snurrar kring vem som ska styra. Frågan borde handla om vad det ska styras om.
Som att stoppa det 30-åriga krig som överklassen bedrivit mot skatterna på sitt eget ägande.

1991 sänktes skatten på kapitalinkomster till 30 procent. Bolagsskatten sänktes samtidigt från 50 till 30 procent och förmögenhetsskatten på onoterade aktier avskaffades.
1997 avskaffades förmögenhetsskatten för huvudägare i börsnoterade företag.
Sex år senare blev vinster på andelar i dotterföretag skattefria.
Året därpå, 2004, avskaffades arvs- och gåvoskatt.

2007 avskaffades förmögenhetsskatten. Och 2013 sänktes bolagsskatten ytterligare ner till 22 procent, den nivå som Trump tog efter.
Skatterna har med andra ord lagts om från ägandet till arbetet. Sverige är idag ett skatteparadis för de rika.

Det skulle behövas ett regeringsalternativ som lovar att ta pengarna där de finns så att vi kan använda dem där de behövs.

Robert Mathiasson

Ordförande (K)