Stöd Kommunisterna i valet!

Kommunistiska Partiet kandiderar i sjutton kommunval i höstens val och vi vill naturligtvis att du ska lägga din röst på Kommunisterna där det är möjligt. Här är sju argument varför det är viktigt att stödja Kommunistiska Partiet i valet, och ett sätt är att ge ett bidrag till valfonden.

2018-08-20

1.
De lokala kandidaturerna skiljer sig åt i krav, förslag och program utifrån de lokala förutsättningarna och vilka frågor som är brännande för arbetarbefolkningen på den egna orten. Du hittar alla lokala valprogram via kommunisternas webbsida!
Men samtliga förenas i att utgå ifrån ett arbetarperspektiv och en politik som grundar sig i antikapitalism. Kommunisterna är för gemensam välfärd och samhällsservice istället för privatiseringar och nedskärningar, vi är för att behoven ska styra istället för budget, och vi är för en deltagardemokrati istället för en åskådardemokrati.

2.
Det behövs en verklig opposition i kommunfullmäktige. Alla de andra etablerade partierna är ”goda kollegor”, från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna. Självklart är de inte överens i politiska frågorna, men de förenas i att ”ta ansvar” för att hålla den kommunala budgeten, och alla ser sig tvungna till nedskärningar i kommunen. K anser att politiker bara har ett ansvar och det är mot de som valt dem.

3.
Med K i kommunfullmäktige kommer det bli svårare för politiker att dölja nedskärnings- och privatiseringspolitiken eller att göra upp i tysthet bakom kulisserna. Vi kommer alltid att avslöja korruption bland politiker och kommunala tjänstemän. Lojaliteten kommer alltid att vara i förhållande till våra väljare och kommer aldrig se de andra politikerna som kollegor.

4.
Vi kommer aldrig att svika och gå med på några nedskärningar. Lätt att säga kanske, men faktum är att så har vi också agerat där vi har mandat. K har alltid röstat emot försämringar för arbetare och vanligt folk, och fört kämpande människors talan i kommunfullmäktige. Vi har alltid kämpat för att förbättra arbetande människor villkor.

5.
Vi är ett parti av och för arbetare. På de 17 kommunala vallistorna är det en stor majoritet arbetare och alla förstanamn är arbetare. Det gör att vi inte skiljer oss från de vi vill företräda, utan vi lever under samma förutsättningar och delar samma villkor.
Vi menar att folkvalda ska leva under samma förutsättningar som de som valt dem. Därför tillåts inte våra partianställda tjäna mer än en genomsnittlig arbetarlön och de som sitter som förtroendevalda i politiska församlingar får endast ersättning för utebliven arbetsinkomst.

6.
Med K i kommunfullmäktige kommer kämpande människor få en vän och röst bland politikerna. Verklig förändring sker genom att människor går samman och höjer rösten för sina rättigheter på arbetsplatser och i bostadsområdet, inte genom möten i kommunfullmäktige. Däremot är det inte betydelselöst vad som beslutas i de parlamentariska församlingarna, och vi lovar att alltid föra kämpande gruppers talan även där.

7.
Det stärker en ny, självständig arbetarrörelse på riksplanet. Vi får allt oftare frågan varför vi inte ställer upp i riksdagsvalet. Just nu saknar vi resurser för att kunna göra det på ett bra och seriöst sätt. Det är frustrerande, eftersom det verkligen finns ett skriande behov av ett riktigt arbetaralternativ även i riksdagsvalet.

Ett alternativ som ägnar sig åt klasspolitik istället för identitetspolitik. Som vågar stå upp för en antiimperialistisk utrikespolitik och en antikapitalistisk inrikespolitik. Som strävar efter att förena arbetare och vanligt folk i gemensam kamp, oavsett om dessa människor är eller inte är med i några partier. En kraft som strävar efter att enas kring det vi har gemensamt, istället för att splittras av det som skiljer.

Vår ambition är att kunna ställa upp i riksdagsvalet 2022, själva eller tillsammans med andra. En riksdagkandidatur skulle naturligtvis stärkas av fler kommunala mandat.