Robert Mathiassons 1 maj-tal

Kommunisternas ordförande Robert Mathiassons tal på arbetarklassens högtidsdag 1 maj.
Inspelat i Museiparken, Alingsås, 1 maj 2018.

2018-05-02