Kommunisterna vill se politisk strejk

– Arbetare måste inte svälja alla försämringar, menar Ulf Nilsson, facklig sekreterare i Kommunistiska Partiet som vill väcka tanken på politisk strejk.

2018-02-13

Varför en politisk strejk?
– Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har på regeringens uppdrag startat en utredning om inskränkningar i strejkrätten. Utredningen kommer efter starka påtryckningar från Svenskt Näringsliv. På ett aggressivt sätt använder man konflikten i Göteborgs hamn till intäkt för att legitimera utredningen och attackera strejkrätten.

– Det är ett fruktansvärt slag mot arbetarrörelse och fack om förslagen går igenom. Men även själva utredningen är en provokation. Regeringen går med sin utredning näringslivets väg.

– Även Pensionsgruppen provocerar genom förslagen på höjd pensionsålder. Många har svårt att orka fram till dagens pensionsålder och att föreslå en höjning av pensionsåldern är en provokation.

Ulf Nilsson poängterar att förslagen om inskränkt strejkrätt och höjd pensionsålder inte har presenterats för dem det drabbar och att ingen har getts möjlighet att reagera.

– Det är här vårt förslag om politisk strejk kommer in. En politisk strejk ger oss möjlighet att tillsammans visa att vi inte accepterar attackerna på strejkrätten och höjningen av pensionsåldern.

– Kommunisternas kampanj vill samla det berättigade missnöje som finns. Uppropet vill knyta an till missnöjet och uppmana till kraftfulla reaktioner och till att kräva av sina fackförbund att visa handling.

En politisk strejk är en ovanlig kampmetod i Sverige. Gör ovanan det svårt att överhuvud taget väcka tanken?
– Politisk strejk är ovanlig, ja, men inte omöjlig. Krav på politisk strejk har tidigare förts fram vid enstaka tillfällen, som i mitten av 2000-talet då a-kassan var under attack. Den gången motarbetades kravet av LO. Politisk strejk är ett kraftfullt vapen. Det är dessutom en grundlagsskyddad rättighet att använda sig av.

– Det är viktigt att väcka tanken på att de som arbetar inte måste svälja alla försämringar utan kan säga ifrån tillsammans med sitt arbetarkollektiv. Det är viktigt att den tanken får fäste runt om i landet.

Hur kan man gå till väga för att sprida tanken?
– Kommunistiska Partiets medlemmar på arbetsplatserna har en viktig uppgift och ett viktigt ansvar att på alla sätt nu försöka nå ut med uppropet. På sin egen arbetsplats, men också tänka på vilka andra arbetsplatser man kan nå med hjälp av familj, vänner,

Proletärenprenumeranter och andra. Vi riktar en särskild uppmaning till partiets medlemmar, men vädjar också till alla som tycker att det här är viktigt, att försöka sprida uppropet och mana till handling.

– Det är samtalet, diskussionerna med arbetskamrater som reagerar mot attackerna som kan ge uppropet substans och samla till handling. När enigheten finns bakom uppropets krav, då är det dags att ställa krav på facket att gå till handling.

Arbetare inom vård och omsorg drabbas också hårt, inte minst av en höjning av pensionåldern. Hur är möjligheterna här att använda sig av en politisk strejk?
– Här finns naturligtvis begränsningar i möjligheten av att använda sig av den politiska strejken som vapen. Men det utesluter inte möjligheter att protestera tillsammans. Varje gemensam protest blir viktig när den blir synlig. Uppropets tanke är ju att knyta an till de grundläggande värderingar som finns hos arbetarna – det här som sker nu är fel.

Finns det någon tidsplan för arbetet med uppropet?
– Under våren borde vi kunna få reaktioner på uppropet. En politisk strejk måste inte ske samtidigt på alla arbetsplatser. Den måste inte heller vara lika lång i tid. En kort politisk strejk är så mycket mer än ingen alls.
– Det skulle vara en mäktig symbolisk handling om det blev reaktioner på eller inför första maj.
– Proletärens sidor är alltid öppna för rapporter och diskussioner om uppropet. Men det är också viktigt att försöka sprida den politiska strejkens budskap och arbetarnas röst i de lokala medierna.

Vad vill du säga till den som tvekar att ta med uppropet till sin arbetsplats?
– Gör ett försök. Ta uppropet som utgångspunkt för ett samtal.