Maktens megafoner är det värsta jag vet

Följande replik till kolumnisten Lisa Magnusson refuserades av Metro - läs det här istället!

2017-09-14

Lisa Magnusson ägnar sin kolumn i Metro 14/9 till ett generalangrepp på oss som kämpar för att Sverige inte ska dras in i Nato. Med orwellskt ordtrollande lyckas Magnusson få krigsupprustning att framstå som fredspolitik. Att knyta upp Sverige till Trumps USA framställs som etiskt hedervärt.

För att motivera sitt stöd till Natoövningen Aurora 17 berättar Magnusson att civilbefolkningen drabbas värst av krig. Det är alldeles sant. Vad Magnusson glömmer att berätta är att Sverige, genom sitt närmande till Nato, har deltagit och stött precis dessa fasansfulla krig på Balkan, i Afghanistan och Libyen. Den lidande civilbefolkningen i dessa länder finns uppenbarligen inte i Magnussons värld.

Och det närmande till USA och Nato, som Magnusson förespråkar, ökar också hotet mot civilbefolkningen i Sverige. Genom att bryta den alliansfrihet som lyckades hålla vårt land utanför stormaktskonflikterna på 1800- och 1900-talen ökar risken för krig. När Sverige aktivt deltar i de USA-ledda krigen i Mellanöstern ökar faran för terrordåd i vårt land.

Magnusson har fel när hon tror att Natomotstånd är det samma som en önskan att Sverige ska vara neutralt. För egen del anser jag att Sverige ska ta ställning i världspolitiken genom att stå upp för det kärnvapenförbud, ett ställningstagande som närmandet till Nato omöjliggör.
Jag anser också att Sverige ska vara en röst för fred, avspänning, social rättvisa och mot stormakters och storföretags makt över folk och länder.

Det gör vi inte genom att dras in i ett Nato där Trumps USA och Erdogans Turkiet är medlemmar och vars vänner är kungadiktaturen Saudiarabien och folkrättsförbrytaren Israel.

Det finns en alldeles särskild plats i helvetet för journalister som påstår sig granska den egna makten, men istället gör sig till megafoner åt denna makt. En av dessa platser är redan reserverad åt Lisa Magnusson.

Robert Mathiasson
Ordförande i Kommunistiska Partiet och en av talarna vid demonstrationen 16 september mot Nato och Auroraövningen