Ska riksdagen stoppa Natos expansion?

Inför riksdagens behandling av värdlandsavtalet imorgon onsdag har både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna meddelat att de kommer att yrka på en så kallad vilandeförklaring.

2016-05-24

Om vilandeförklaringen går igenom kommer frågan att skjutas upp ett år. Men först skall Konstitutionsutskottet granska om det finns fog för en vilandeförklaring. För varje demokratiskt sinnad människa borde endast det faktum att värdlandsavtalet inte har diskuterats och förankrats hos den befolkning som riksdagen ska representera vara orsak nog att skjuta på beslutet, men det är illa ställt med sådan grundläggande demokratisk ABC-kunskap hos en riksdag vars majoritet sålt sig till EU och Nato.

Om V och SD står på sig och lyckas driva igenom en vilandeförklaring innebär det att Natos expansionsplaner i Östersjön tillfälligt stoppats av den svenska riksdagen. Det är säkerligen en händelse som höjer Sveriges anseende i större delen av världen, om än inte i Washington och Bryssel.

Om värdlandsavtalet skjuts ett år framåt i tiden ger det ytterligare tid för den växande rörelsen för fred och alliansfrihet att arbeta. Det blir ett avgörande år nu när den påkallade tystnaden om värdlandsavtalet äntligen har brutits. Ett år av aktivism på gator, torg och arbetsplatser för att stärka fredsopinionen och ge svenska folket rätt att säga sitt om det värdlandsavtal som den nuvarande regeringen och den tidigare alliansregeringen velat driva igenom i det tysta.

Sanningen vinner i längden. Krigspropagandan kan verka övertygande genom sin högljudda ensidighet, men med tiden rämnar progandans fasader och lögnerna och överdrifterna brukar avslöjas. Genom ubåtsjakter, besök i Vita Huset och diverse utspel från militärer och så kallade säkerhetsexperter har Natolobbyn gjort allt för att driva igenom värdlandsavtalet.

Det är bara att hoppas att V och SD står på sig. Ett avtal som gör Sverige till ett uppmarschområde för Nato är en allt för viktig fråga för att låta sig hotas eller skrämmas till lydnad av övriga partier, av näringslivet eller av utländsk makt.

Om Vänsterpartiet fullföljer sitt löfte att yrka på en vilandeförklaring kommer säkerligen det fortsatta samarbetet med den rödgröna regeringen att försvåras. Samma gäller för Sverigedemokraterna vars strategiska mål är att omfamnas av Moderaterna i en framtida stockkonservativ högerregering.

Att två riksdagspartier vägrar kompromissa och inordna sig i det parlamentariska schackrande som allt som oftast leder till att elitens vilja går igenom är bra och uppfriskande.

Kommunistiska Partiet är och har varit en viktig kraft i motståndet mot värdlandsavtalet och Nato. Oavsett vad som händer vid riksdagens behandling imorgon så kommer Kommunistiska Partiet och Proletären göra allt vi kan för att stärka försvaret för freden och alliansfriheten och mot militarismen och den krigshetsande Natolobbyn.

• Nej till värdlandsavtalet!
• Inget Nato i Sverige och inget Sverige i Nato!