Kommunisternas arbete mot Nato tar fart

2016-02-24

– Nu kommer Kommunistiska Partiets arbete mot Nato och värdlandsavtalet att intensifieras. Datumet för omröstningen i riksdagen är bestämt till 26 maj så fram tills dess kommer vi att ha fullt fokus på detta.

Det säger Kommunisternas partisekreterare Pär Johansson om partiets kampanj mot Nato.

– Det är många i och utanför partiet som redan jobbar bra med namninsamlingar, protestmöten och flygbladsutdelning. Nu är det hög tid att alla kommer med i arbetet.

Pär Johansson framhåller att namninsamlingen mot värdlandsavtalet tas emot väl av folk på stan.

– Både opinionsundersökningar och erfarenheten från kamraterna som redan varit ute visar att vi har stort stöd i frågan. Det är helt enkelt roligt att vara ute och samla namn.

– Vi ska inte begränsa oss till gator och torg heller, utan listorna bör användas på arbetsplatsen, vid fackmöten eller arbetsplatsmöten. Det är en fråga som verkligen berör alla, så jag tycker man kan ta upp frågan om Nato och värdlandsavtalet i alla organiserade sammanhang man befinner sig i. Som idrottsföreningar eller andra föreningar man är aktiv i.

Kommunisternas roll i arbetet mot värdlandsavtalet är given och nu intensifieras arbetet.

– Nu till helgen är det Röd lördag med Nato-tema och från och med nu gäller det att fokusera på arbetet mot Nato.

– Nu gäller det att inta gator och torg och samla så många namn som möjligt och synas så mycket som möjligt. Och naturligtvis är alla som är mot Nato välkomna i det arbetet!

Beställ namnlistor, flygblad och affischer från Kommunistiska Partiets particentral, telefon 031-122631 eller mejl info@kommunisterna.org