Alla kvinnor till Göteborg!

Det är samma sak varje år. Någon vecka innan Internationella kvinnodagen uppmärksammar media plötsligt hur kvinnor förtrycks inom en rad områden. Nu, någon vecka senare, är jämställdhetsfrågorna åter-igen bortglömda. Men för Kommunisterna lever feminismen. Nu samlar Kommunistiska Partiet till kvinnokonferens 28-29 mars.

2015-03-18

OBSERVERA! Denna sida innehåller uppgifter om kvinnokonferensen 2015.

Lisa Engström, kvinnopolitisk sekreterare i Kommunistiska Partiet, är en av de ansvarig för konferensen.

• Hej Lisa Engström! Berätta om kvinnokonferensen!
– Det är en oerhört viktig konferens. Idag går högern framåt. Arbetarklassen är tillbakapressad och inom klassen drabbas kvinnor särskilt hårt. Det ser vi bland annat på de otrygga anställningar kvinnor tvingas acceptera. Idag har det exempelvis återigen blivit vanligt med delade turer inom äldreomsorgen och deltiderna och timanställningarna blir knappast färre.

– Konferensen ger oss en möjlighet att sätta oss in i hur situationen på arbetsmarknaden ser ut. Men framförallt får vi möjlighet att träffas och diskutera vad vi kan göra åt den.

• En annan fråga som står på dagordningen är föräldraförsäkringen. Varför då?
– Trots allt prat om alla pappor som är hemma med sina barn så är det faktiskt mammor som tar ut den absoluta majoriteten av föräldradagarna. Detta får stora konsekvenser. Den enskilda kvinnans möjligheter på arbetsmarknaden och hennes pension påverkas, liksom jämställdheten inom den enskilda familjen. Dessutom får det betydelse för jämställdheten i samhället i stort, exempelvis anser sig arbetsgivare veta att män är ”säkrare” att anställa, och förväntningarna att det är kvinnans ansvar att sköta hem och familj lever vidare.

– Föräldraförsäkringen är dessutom ganska komplicerad. Det är nyttigt att få en genomgång av hur den faktiskt fungerar för att kunna ställa politiska ställa krav på att den ska förändras för att bryta det ojämställda uttaget av dagar.

• Dessutom har jag förstått att pornografin ska tas upp?
– Ja, det stämmer. Idag talas det ganska tyst om hur kvinnor utnyttjas och exploateras i porren. Det är till och med så att vi som lyfter de här frågorna beskylls för att vara moralister. Men för oss kommunister handlar porrmotståndet om att protestera mot en industri som faktiskt bygger på film-ad prostitution. Vi måste ta kamp mot hur kapitalismen omvandlar oss alla till varor.

• Det verkar vara mycket att diskutera. Är detta allt?
– Nej, faktiskt inte. Vi ska också fortsätta diskussionen om hur jämställdheten inom Kommunistiska Partiet kan förbättras. Vi kommunister är ju en del av det här samhället, och därför är det inte förvånande att också Kommunistiska Partiet brister i jämställdhet. Därför är det viktigt att partiet planmässigt jobbar med de här frågorna. Inför konferensen har alla Kommunistiska Partiets avdelning diskuterat en jämställdhetsplan. Diskussionen kommer att fortsätta under konferensen, för att sedan återigen tas ut i avdelningarna.

• Vill du tillägga något?
– Jag vill verkligen uppmana alla kvinnor som är medlemmar eller sympatisörer att komma på konferensen. Jag är övertygad om att det kommer att bli otroligt givande för alla som deltar. För partiet är det dessutom avgörande att jämställdhetsarbetet går framåt. Det finns bara ett sätt att komma ur det här dystra politiska läget, och det är genom gemensam kamp.

Praktisk information
• Alla medlemmar och sympatisörer runt om i landet är välkomna till två dagars föredrag och diskussion i Göteborg. Efter torgmöte och lunch drar konferensen igång kl 14.00 på lördagen och avslutas kl 12.00 på söndagen. På lördagskvällen blir det kvinnofest med musik av artisten Matilda Magnusson.

• Kostnaden för hela konferensen är 250 kr för arbetande och 125 kr för studerande och arbetslösa. Dagspris är 150 kr för arbetande och 75 för studerande och arbetslösa. Reseersättning utgår för det billigaste färdsättet.

• Anmäl dig till info@kommunisterna.org eller 031-122631