Växjö behöver ett oppositionsparti

Under parollen Solidaritet – inte egoism går Kommunistiska Partiet till val i Växjö. Under det samlingsnamnet finns en mängd frågor som är viktigt för kommunisterna i Växjö – en sådan är kampen mot friskolorna.

2014-09-03

– Skolan har blivit en marknadsplats där friskolesystemet, skolpengen, det fria skolvalet och den fria etableringsrätten skapat en kapitalistisk utbildningsmarknad där ungdomars rätt till utbildning har ersatts med marknadstänkande och vinstmaximering., säger Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare och förstanamn på valsedeln.

– Barn och ungdomar är vår framtid, att investera i deras utbildning är bland det viktigaste vi kan göra. I stället för nyliberal nedskärningspolitik behöver skolan tillföras de resurser som krävs för att garantera alla en bra och likvärdig utbildning, fortsätter han.

För Gunnel Thörn, tredjenamn på valsedeln handlar politik om att inte vara en passiv åskådare utan att stå upp för det man tror på.

– Kommunfullmäktige i Växjö är en sömnig församling där man sällan diskuterar ideologiska frågor. Alla partier som idag sitter där accepterar de nyliberala utgiftstaken och ifrågasätter inte systemet. I stället för att värna storfinansen borde man värna den lilla och utsatta människan, säger hon och fortsätter:

– Därför är solidariteten med andra länder och folk viktig för oss. Genom att sluta handla med den rasistiska staten Israel visar vi att vi inte accepterar den inhumana behandlingen av palestinierna. Allt fler ansluter sig till kravet att isolera Israel och nu måste Växjö kommun delta i bojkotten.

Växjö kommun har under många år haft en massarbetslöshet. I maj månad gick 3667 Växjöbor helt utan arbete, av dessa var 794 ungdomar under 25 år. Man måste fråga sig vem som kämpar för dem.

– Trots att både sossar och moderater säger att de bedriver en politik med jobben i fokus så ligger arbetslösheten kvar på skyhöga nivåer år efter år. Orsaken är att som EU-medlem är Sverige tvingat att bekämpa inflation före arbetslöshet. EU innebär grundlagsfäst högerpolitik, säger Erik Gustafsson, industriarbetare och andre namn på valsedeln.

– Vi säger till istället inför sex timmars arbetsdag och sänk pensionsåldern till 60 år för att dela på jobben. Vi är också för rätt till heltid och ett förbud av bemanningsföretagen, slår Erik Gustafsson fast.

Ernesto Abalo är femtenamn på valsedeln, och han avslutar med en enkel uppmaning:

– Välj demokrati före marknad, rösta på kommunisterna!