Örebro behöver en socialistisk arbetaropposition!

– Kommunisterna i Örebro tar alltid ställning för den lilla människan, mot nedskärningar och vinster i vården. Det säger Maria Pohn, sjuksköterska och första namn på Örebros vallista.

2014-09-05

Nej till nedskärningar i offentlig vård – satsa på fler anställda och fler vårdplatser och boenden, förbjud privata alternativ, mänskliga arbetstider – inga delade turer, tidsövervakning eller långpass, Rejäla lönelyft för alla vårdarbetare är de krav som Kommunistiska Partiet i Örebro ställer i sin valkampanj när det gäller sjukvård och omsorg.

- Vi kräver helt enkelt en human vård för alla, sammanfattar Maria Pohn.

En annan viktig fråga för Örebrokommunisterna är rätten till bostaden.

– I Örebro finns en stor bostadsbrist som framför allt drabbar arbetarklassens unga. Kötiden hos ÖBO är absurda sju år. Det förpassar många unga till hemmaboende, vilket bland annat har en negativ effekt på ungdomars självständighetsblivande, säger Magnus Hedman, taxichaufför och andre namn på vallistan.

– Vi kräver att det inte sker några fler utförsäljningar av ÖBO-lägenheter, säger han också. Det går att avskaffa bostadsbristen genom att bygga fler och billigare lägenheter!

Socialdemokraterna har under mandatperioden fortsatt att tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet privatisera Örebro kommuns verksamheter. Redan nu tvingas tex de äldre med behov av hemtjänst välja mellan olika aktörer på marknaden.

– Vi kommunister är svurna motståndare till den privatiseringshets som politikerna utsätter oss örebroare för. Nu få det vara slut med spekulationen inom välfärden, säger Louisa Illacia, assistent och tredje namn på vallistan.

– Vi kräver att Örebro kommun måste bestrida lagen om valfrihet, LOV:en, och stoppa ttoppa privatiseringarna av vår skattefinansierade välfärd, slår hon fast.

– Vi behöver en socialistisk opposition i Örebro, en politisk kraft som i allt värnar det gemensamma intresset gentemot dessa profithungriga roffare som överallt visar sig där människor och natur kan exploateras, avslutar Magnus Hedman.