Kristianstad

I Kristianstads kommun finns idag ingen opposition. Alla partier, även SD och Vänsterpartiet, har varit med på att ta ut extra avgifter på Kristianstadsbyggens hyresgäster (30 miljoner) och elkunder (20 miljoner). Istället för att begära pengar från regeringen för de extra utgifter som flyktingomhändertagandet orsakat. Politikerna har lagt ner Österängsbadet samtidigt har de rika fått så stora skattesänkningar, att de kan bygga en egen pool hemma. Alla partierna i kommunfullmäktige har godtagit en överenskommelse, kallad Handslaget., enligt vilken Rådhuset byggdes om för en halv miljard. Dom tog in Skanskas dotterföretag Coor, till att sköta driften, istället för att ha egen personal. Med följd att kommunen betalade 34 750 kr i hyra för en julgran.

I omsorgen genomförde politikerna och förvaltningen en modell för heltid, Kristianstadsmodellen, utan att fråga personalen. Bristen på inflytande över schema, underbemanning, fler arbetspass och resurspass på okända enheter har medfört uppsägningar och ökat arbetsbördan och därmed sjuktalen bland de som är kvar. Men politikerna slår sig för bröstet och säger att äntligen går omsorgsbudgeten plus. Visst behövs det att vanligt folk höjer rösten?

Kontaktuppgifter

Adress
Kommunistiska Partiet, Kanalgatan 94, 29141 Kristianstad
Lokal webbplats