Bojkotta EU-valet – Sverige ut ur EU!


Kommunistiska Partiet uppmanar alla att bojkotta EU-valet den 9 juni. Här kan du läsa varför.

EU är odemokratiskt
EU-parlamentet är ett låtsasparlament med mycket lite inflytande. Besluten i EU tas av EU-kommissionen och ministerrådet som EU:s och Sveriges befolkning inte kan eller får välja.

Valet till EU-parlamentet den 9 juni syftar till att ge legitimitet åt ett system där lobbyister och kapitalister styr. EU är ett politiskt högerprojekt som är mycket dåligt för arbetare och vanligt folk.

Under de 30 åren före det svenska medlemskapet i EU var arbetslösheten inte över fyra procent. Under 30 år av EU-medlemskap har arbetslösheten inte varit under sex procent. Hel enkelt för att EU vill se en hög arbetslöshet för att kunna pressa ned lönerna.

EU har bestämt att inflation är viktigare att bekämpa än arbetslöshet. Därför har vi år efter år en massarbetslöshet i Sverige. EU-parlamentet kan inte ändra på detta. Högerpolitiken är grundlagsfäst i EU-fördraget som alla länder måste följa.

Sverige har 21 platser av 720 i EU-parlamentet. Med mindre än 3 procent av platserna säger det sig självt att det svenska inflytandet är nästan obefintligt.

Hur många av de svenska parlamentarikerna som röstades in för fem år sedan kan du namnet på? Efter att de fått sina röster drog de sig tillbaka och har levt gott på höga löner och förmåner.

Ett lågt valdeltagande skrämmer makten
Politikerna och byråkraterna i Bryssel vill se ett högt valdeltagande för att ge sken av att EU är demokratiskt och går att påverka. Men valet är ett bluffval!

Genom att göra ett medvetet val och bojkotta valet i sommar visar du att du inte låter dig luras. En bojkott visar att du vill ha något annat, att maken ska flyttas hem till Sverige och att vi ska få bestämma över vårt eget land.

Ett lågt valdeltagande skrämmer makthavarna. För dom är inte det viktiga vem du röstar på utan att du röstar. Ett lågt valdeltagande visar på ett tydligt avståndstagande från Brysselmakten och kan öppna upp för en ny folkomröstning om det svenska
EU-medlemskapet.

Vi borde få utvärdera vårt medlemskap i EU, precis som britterna gjorde och då röstade för att lämna unionen.

EU har militariserats och knutits till Nato
Inför folkomröstningen 1994 försäkrade Ja-sidan att EU inte hade någon gemensam utrikespolitik eller något militärt samarbete. Det visade sig vara falskt.

EU har ett permanent försvarssamarbete som heter Pesco. Inom Pesco har EU just nu tolv civila och nio militära pågående uppdrag utanför EU, i Europa, i Mellanöstern och i Afrika. Helt utan debatt gick Sverige med i detta militära samarbete och återigen blev det svenska folket förda bakom ljuset.

EU godkände 2022 Natos nya strategiska koncept. I januari förra året tecknade EU och Nato en gemensam förklaring om samarbete, för att agera tillsammans i och utanför Europa och för att "ta itu med Kina" som det står i dokumentet.

Ihop med Nato har EU just nu 74 gemensamma projekt. EU är inget fredsprojekt utan en union som rustar upp för krig.

EU stödjer Israel
Folkmordet i Gaza sker med EU:s godkännande. EU är Israels största handelspartner och vapenhandeln mellan EU och Israel är omfattande.

Det är vapen från EU-länderna, inte minst från Tyskland som bombar och dödar civilbefolkningen. EU har inte agerat för att stoppa kriget och dödandet, tvärtom bidrar EU till folkmordet.

EU kostar stora summor
Sveriges medlemsavgift till EU är i år beräknad till 41 miljarder kronor. Sedan Sverige gick med i EU har vi skickat ned hisnande 868 miljarder kronor till Bryssel. Tänk vad vi kunnat göra för välfärden i vårt land om dessa pengar stannat hemma!

  • Bojkotta EU-valet den 9 juni!
  • Sverige ut ur EU!