Våra viktigaste frågor

Trygga jobb istället för säkra vinster

Otryggheten breder ut sig på svenska arbetsplatser. Pressen på löner och anställningsförhållanden blir allt mer kännbar. För trygghet på jobben kräver Kommunistiska Partiet:
   Förbjud bemanningsföretag.
   Svenska kollektivavtal på alla arbetsplatser i Sverige – förbjud arbetskraftsimport.
   Rätt till sammanhållen heltid i offentlig sektor.
   Höjda arbetarlöner – mest till de som har minst.

Bra pensioner istället för rika spekulanter

Alla människor har rätt att gå i pension med hälsa och livsglädje i behåll. Den ständigt ökade produktiviteten i Sverige gör det möjligt med bra pensioner åt alla. För trygghet efter avklarat arbetsliv kräver Kommunistiska Partiet:
   Nej till höjd pensionsålder.
   Avskaffa pensionsbromsen.
   Gör om pensionssystemet – använd pensionspengarna till samhällsnyttig verksamhet istället för till spekulation.

Sänkt arbetstid istället för hög arbetslöshet

De som har jobb tvingas jobba både hårdare och längre samtidigt som hundratusentals människor står utan jobb. Arbetslösa tvingas leva i fattigdom och utsättas för förnedrande Fas 3-åtgärder. Istället för dagens politik som går ut på att bekämpa de arbetslösa och sjuka kämpar Kommunistiska Partiet för:
   Arbete åt alla – inför sex timmars arbetsdag
   Höj sjuka och arbetslösas ersättning till 90 procent

Folkmakt istället för EU-styre

Det är 20 år sedan svenska folket lurades in i EU. Istället för arbete och välstånd som vi lovades har vi fått massarbetslöshet och växande klyftor. EU innebär lagstadgad högerpolitik och odemokratiskt expertvälde. Därför kämpar Kommunistiska Partiet för:
   Sverige ut ur EU.
   Bojkotta EU-beslut som strider mot svensk lag och svensk folkvilja.

Människovärde istället för marknadsvärde

Sjuka människor är inga handelsvaror. Människors behov ska inte mätas i pengar och nyliberala budgetregler ska inte begränsa människors rätt till vård och omsorg. Skattepengar ska gå till gemensam välfärd och inte till att ge de rika möjlighet att köpa privat välfärd. För att garantera allas rätt till välfärd kräver Kommunistiska Partiet:
   Kasta ut kapitalismen ur vård och omsorg – nej till privatiseringspolitiken.
   Satsa på gemensam vård och omsorg – bryt med budgetslaveriet.
   Bygg ut äldreomsorgen – rätten till värdig ålderdom ska inte göras beroende av människors plånbok.

Alliansfrihet istället för Natosamarbete

Sveriges samarbete med den USA-ledda krigsalliansen Nato fördjupas allt mer. Nato övar på svensk mark, och svenska soldater och stridsplan deltar i krig och ockupationer världen över. I kampen för svensk alliansfrihet och för en fredligare värld kräver Kommunistiska Partiet:
   Bryt allt samarbete med Nato!
   Förbjud svensk vapenexport!
   Bojkotta ockupationsmakten Israel