Nyheter & kommentarer

2015-10-06

Förbud mot bemanningsföretag och frivillig övertid är de två krav som Kommunistiska Partiets metallarbetare riktar mot IF Metall inför avtalsrörelsen.

2015-09-30

Det är inte ofta Proletärens ledarsida har anledning att citera den landsförvisade feodala envåldshärskaren Dalai Lama, men jämfört med många kommentatorer i Europa framstår Dalai Lama som en...

2015-09-29

I helgen intog Kommunistiska Partiet gator och torg för att bilda opinion mot svensk anslutning till värdlandsavtalet och Nato. Se bilder från och läs om några av manifestationerna här!

2015-09-23

Vänsterpartiet och Ung Vänster måste stå upp för Nato-motståndet och inte låta sig skrämmas av högerns angrepp. Det menar Kommunistiska Partiet och dess ungdomsförbund RKU i ett öppet brev till...

2015-09-18

Vi lever i krisernas Europa. Till den ekonomiska, politiska och sociala krisen måste även flyktingkrisen och vänsterns kris läggas. När vänstern i bred mening har insjuknat i det liberala viruset...

2015-09-16
2015-09-08

Humanitet och medmänsklighet är värden som måste skyddas i en tid då dessa hotas av cynisk marknadsfundamentalism, imperialistisk krigspolitik och rasistisk högerextremism. Hotet mot...

2015-09-02

Ingen kan ha missat bilderna av tiotusentals flyende desperata människor vandrande till fots utmed Balkans vägar och fält. De är inte på flykt undan någon tsunami eller jordbävning. De flyr undan...

Sidor