Stå på er – tillsammans är vi starka!

Uttalande från Kommunistiska partiets ordförande om de pågående konflikterna: Hamnarbetarna, sopåkarna och städarna.

Till sopåkarna, städarna och hamnarbetarna:
Stå på er – tillsammans är vi starka!

I Stockholm strejkar sopåkarna vilt mot försöket att sänka deras löner med upp till 10 000 kronor i månaden. Samtidigt protesterar arbetarna i kollektivtrafiken mot uppsägningen av 90 städare, där arbetarna ska betala för ett eländigt upphandlingssystem genom att förlora sina jobb.
Och i Göteborg rullar konflikten i hamnen vidare när gangsterföretaget APMT driver verksamheten i botten för att krossa hamnarbetarnas demokratiska och stridbara fackförening och införa en ordning där den stora majoriteten hamnarbetare ska stå med mössan i hand och tigga om jobb.
Kommunistiska Partiet skickar våra varmaste solidaritetshälsningar till alla arbetare som kämpar och står upp för sin rätt.

• Leve solidariteten mellan arbetare!
I årtionden har arbetarklassen osynliggjorts i Sverige. De gånger politiker, media och Svenskt Näringsliv pratat om oss är det när man vill utmåla oss som en kostnad, en tärande grupp, som till varje pris ska skäras ner.
Men när vi vägrar att finna oss i detta och tar strid för våra intressen märks vilken makt vi arbetare har. Det är vårt arbete som får detta samhälle att gå runt. Om vi solidariskt stödjer varandra finns det ingenting som kan hejda oss. Då kan vi vända utvecklingen i Sverige och slå tillbaka de arbetsköpare och makthavare som förstör vårt land och våra jobb.

• Bekämpa strejkbryteriet!
I Stockholm försöker arbetsköparna Reno Norden tillsammans med myndigheterna att organisera strejkbryteri. Ingen arbetare med någon skam i kroppen ska låna sig till att sticka kniven i ryggen på arbetare som kämpar för sin rätt. Den som lånar sig till en sådan usel handling är endast värd förakt.

• Bekämpa den svenska modellen!
Kapitalister, myndigheter och ryggradslösa fackliga företrädare hänvisar till den svenska modellen när de angriper arbetare som kämpar för sin rätt.
Det är en svensk modell som med fredsplikt vill frånta arbetare rätten att kämpa för sina jobb, löner och arbetsförhållanden. Samtidigt lämnar modellen arbetsköparna fria att säga upp arbetare, sänka löner och försämra arbetsförhållanden utan att detta räknas som stridsåtgärder.
En sådan modell ska inte försvaras, den ska bekämpas.

• Nej till privatiseringspolitiken!
Sopåkarna, städarna och hamnarbetarna kämpar alla på sitt sätt mot den privatiseringspolitik som inneburit att politikerna sålt ut vår gemensamma egendom.
Privatiseringspolitiken bygger på att vi arbetare ska betala kalaset genom sänkta löner och försämrade arbetsförhållanden. Det är den logiska konsekvensen av upphandlingssystemet.
Att arbetargrupper vägrar betala denna nota är bra, men på sikt är det hela privatiseringspolitiken som måste bort och verksamheterna måste återkommunaliseras.

Till sopåkarna, städarna och hamnarbetarna: Stå på er – tillsammans är vi starka! Vi är många som står bakom er. Det är vår gemensamma uppgift att stå bakom den arbetargrupp som för tillfället står i stridens hetta, det är ur denna solidaritet som ett rättvist Sverige kan byggas.

Kamphälsningar

Robert Mathiasson
Ordförande i Kommunistiska Partiet