Ta hem trupperna!

2010-10-19

Under det första halvåret 2010 dödades 1271 civila afghaner och 1991 skadades mer eller mindre svårt. Det sägs att flertalet civila dödades av talibanernas primitiva minor, vilket kanske är sant. Men ännu mer sant är att de utgör offer i ett orättfärdigt krig, i ett imperialistiskt krig om olja och makt, startat av USA och med Sverige som en av deltagarna.

Det kan vara värt att påminna om de civila offren när de officiella Sverige nu gråter över ännu en dödad svensk soldat, inte bara för att de civila är så många fler, utan för att de är i varje mening oskyldiga.

Detsamma kan man inte säga om de svenska soldaterna, som oavsett personliga motiv är soldater i det orättfärdiga kriget, som kämpar på vanärans fält.

Vi är mot kriget, principiellt och kategoriskt – inte för att det har misslyckats, det gläds vi över, utan för att det från början varit orättfärdigt, som alla imperialistiska krig. Vi avfärdar krigspropagandans ädla motiv som falska och till dem som tror på propagandan säger vi att ni är bedragna.

Det går inte att bomba länder till civilisation och demokrati, vilket de ansvariga bakom detta krig mycket väl vet. Endast social utveckling frigör Afghanistan från det patriarkala system som religionen bara är ett uttryck för. Befrielsen kräver mat, utbildning, sjukvård – och framförallt fred.

Det sägs att de utländska trupperna skall tas hem när den afghanska regeringen själv är förmögen att ta ansvar för säkerheten i landet. Men det finns ingen afghansk regering, endast en av USA tillsatt quislingregim, djupt korrupt och för hela sin existens beroende av den utländska ockupationsarméns beskydd.

Vi kräver att de svenska truppernav tas hem omedelbart och vi stöder kraven på trupptillbakadraganden i alla andra krigförande länder. För att kriget är orättfärdigt. Det afghanska folket måste självt få forma sin framtid, givetvis i samarbete och med stöd för andra länder – det krävs i ett land som befunnit sig i krig i 30 år – men utan militär inblandning.

Kanske innebär ett slut på ockupationen en återgång till någon form av religiöst styre, vilket vi i så fall beklagar. Vi är för en sekulär statsmakt. Men ingenting kan vara värre än ett krig utan slut och inget är mer förgörande för social utveckling och social frigörelse än ett krig utan slut. Kriget ger upphov till religiös extremism. Freden gör det möjligt att bekämpa den.

Så ta hem de svenska trupperna innan fler oskyldiga civila dödas och innan fler svenska soldater offras på vanärans fält.