Varför tiger Bildt?

2010-01-12

Mitt i Europa, rentav mitt i EU, vill en politisk majoritet förbjuda landets tredje största parti. För att det representerar en avvikande politisk linje, såväl nationellt som internationellt.

Försöket att införa partiförbud representerar ett upprörande övergrepp på den demokrati som Europa och EU framställer sig som vagga för och värnare av. Men från Bryssel hörs inte så mycket som en viskning till protest. Lika tyst är den annars så högljudde Carl Bildt, som inte brukar skräda orden vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter, men som denna gång tiger som sju dövstumsinstitut.

Är demokratin måhända mindre värd i Tjeckien än i andra länder? Eller är det kanske så att demokratin är mindre värd när den hotas från höger? För det handlar naturligtvis om Tjeckien och om den tjeckiska högerns propå om att förbjuda Böhmens och Mährens Kommunistiska Parti, KSCM.

Vi känner inte Bildts skäl till att tiga. Eller för den delen skälen till Mona Sahlins, Lars Ohlys och alla de andras molande tystnad. Men skall vi ta dem på allvar som demokrater, vilket vi hjärtinnerligt gärna vill göra, så är det hög tid att protestera mot försöket att undergräva demokratin i Tjeckien.