Ta strid för trygga jobb!

Upprop till Sveriges arbetare från kommunisternas arbetarkonferens november 2015

2015-11-25

Sverige behöver en ny giv för trygghet på jobben. Kraven från arbetsplatserna är enkla och självklara, men det krävs att arbetarklassen tar saken i egna händer och agerar om det ska bli verklighet.

• Tafsa inte på Las!
Ledningarna för IF Metall och Handels planerar tillsammans med arbetsgivarna att sälja ut anställningstryggheten. Las, lagen om anställningsskydd, ska göras förhandlingsbar, vilket i praktiken blir att upphäva den lagliga tryggheten.
Detta dråpslag mot tryggheten måste förhindras. Förhandlingarna måste omedelbart avbrytas och samtliga fackföreningar och arbetsplatser måste rusta till strid för att försvara Las.

• Bryt storföretagens lönetak!
Storföretagens lönetak, det så kallade märket, måste brytas. Fackförbund ska inte agera lönepolis och hålla tillbaka andra arbetargruppers lönekrav för att garantera fortsatta rekordutdelningar åt aktieägarna.
Istället behövs rejält höjda arbetarlöner, mest till de som har minst. Det vore bra för samhällsekonomin och skulle innebära en välbehövlig omfördelning för ett rättvisare Sverige.

• Trygghet för välfärdens arbetare!
Den EU-styrda åtstramningspolitiken gör att välfärden går på knäna. För välfärdens arbetare betyder det låga löner, ständig underbemanning och ett evigt pusslande med deltidsanställningar och timvikarier.
Åtstramningspolitiken måste stoppas. För en välfärd för alla och för att offentlig sektor ska kunna föregå med gott exempel genom att verka för trygga heltidsjobb för välfärdens arbetare med sammanhållna arbetsdagar och höjda löner.

• Förbjud bemanningsföretag!
Fackföreningar kan aldrig acceptera att arbetare delas upp i ett a- och ett b-lag, det strider mot den fackliga grundtanken om enighet och solidaritet. Därför måste fackföreningsrörelsen kämpa för ett förbud av bemanningsföretag.
Till dess ett förbud av den organiserade otryggheten har trätt i kraft måste fackföreningarna förhindra splittringen genom att samtliga arbetare på en arbetsplats, oavsett vem som formellt står för anställningen, samlas i samma fackliga grundorganisation.

• Stoppa arbetskraftsimporten
Alla som jobbar i Sverige skall göra det under samma villkor och i enlighet med svenska kollektivavtal. Men för att förhindra företagens import av billig arbetskraft som hotar löner och trygghet krävs det mer.
Lex Laval-lagen måste rivas upp så att fackföreningar kan ta strid för svenska löner och villkor även för utländsk arbetskraft. Dessutom måste Sverige införa arbetsmarknadsprövning så att företag inte ska få importera arbetskraft om det finns tillgänglig arbetskraft i landet.

• Sverige ut ur EU
I år har Sverige varit medlemmar i EU i 20 år. Inför folkomröstningen 1994 hävdade stora delar av ledningen inom fackföreningsrörelsen att ett svenskt EU-medlemskap inte skulle påverka den svenska arbetsmarknaden.
Verkligheten har visat sig vara en helt annan och snart sagt varje hot mot arbetarnas trygghet, löner och strejkrätt kommer från EU. Därför måste den svenska fackföreningsrörelsen ompröva sin inställning till EU-medlemskapet och kräva Sverige ut ur EU.

Vi som undertecknar detta är arbetare från ett hundratal olika arbetsplatser och från samtliga större LO-förbund. Vi sträcker ut handen till alla arbetare, oavsett facklig tillhörighet eller partisympatier, att tillsammans med oss kämpa för vår gemensamma trygghet.