Nyheter & kommentarer

2014-11-18

Så gav regeringen sin politiska välsignelse till militärmaktens fiskande efter mer pengar och makt. I fredags flankerades överbefälhavare Sverker Göransson av såväl statsminister Stefan Löfven som...

2014-11-11

Kampen mellan klasserna pågår ständigt, men det är inte ofta kampen utvecklas till en kraftmätning i samhället som helhet; till en kamp som ställer samhällsklass mot samhällsklass i en central...

2014-11-05

I år uppmärksammas 9 november, årsdagen av Kristallnatten, i ett Sverige där Sverigedemokraterna är tredje största parti. Aldrig förr har ett högerextremt och rasistiskt parti uppnått sådana...

2014-11-04

– Vi vill tacka för allt stöd, säger Amira Khalill, vice ordförande i Palestinska Huset, när hon i sällskap med palestinska aktivister, träffar representanter för Kommunistiska Partiet på Marx-...

2014-10-29

För att uppmärksamma den progressiva utvecklingen i El Salvador under FMLN:s ledning arrangerar Kommunistiska Partiet tillsammans med andra föreningar möten på temat ”När gerillan vann makten –...

2014-10-28

I helgen var Kommunisterna ute på gator och torg i protest mot Nato och för att skapa opinion emot Sveriges smyganslutning till krigsalliansen. Se bilder från några av manifestationerna här!

2014-10-23

Den påstådda ubåtsjakten i Stockholms skärgård utgör ett crescendo på en lång och ihärdig antirysk kampanj. Ryssland framställs som alltmer aggressivt och hotfullt – med slutsatsen att det...

Sidor