Elektrikernas kamp fortsätter

Elektrikernas protestmöte i Malmö.
Elektrikernas protestmöte i Malmö.

Som arbetartidningen Proletären skrivit om tidigare så kommer elsäkerhetsverket (elsäk) införa nya behörighetsregler. I praktiken kan ett företag efter nyår hyra in obehörig arbetskraft. För att hyra in behöver den behörige elektrikern på företaget endast godkänna de inhyrdas kompetens genom en blankett från elsäk. Följden blir att personer utan kunskap om riskerna med el kan utföra arbeten endast med en påskrift från en tjänsteman på företaget.

2013-12-09
  • Erik Pettersson
    Erik Pettersson

För att informera om förändringarna har elsäk skickat ut en broschyr för att informera landets elektriker om försämringarna. Elsäk påpekar i broschyren, med utropstecken, att den som utfärdar ett godkännande för inhyrd personal har ett ansvar att följa upp och kontrollera deras arbete. Givetvis har den ansvarige ett ansvar, men vad händer när elsäkerheten ställs mot möjligheten att ta in arbetskraft som kostar hälften av en svensk behörig elektriker? Det nya regelverket har en tydlig riktning som ligger i linje med el-arbetsgivarnas (EIO) intressen om billigare arbetskraft. Det är endast så förändringarna kan förstås och sättas in i ett sammanhang. Likaså bekräftar elsäk i sin broschyr det som Proletären hela tiden hävdat att det är EU:s regelverk som ligger tillgrund för uppluckringen av den svenska elsäkerheten. EIO vill eller vågar inte försämra elektrikernas rättigheter avtalsvägen för att det skulle medföra strejk. Istället går de via EU tillsammans de övriga byggarbetsgivarna i Svenskt Näringsliv för att öka vinsterna.

Elektrikerna i kommunistiska partiet har varit drivande inom elfacket (SEF) för att få elsäk att dra tillbaka sina regler. De har drivit frågan om en politisk strejk mot elsäks försämringar. Framsteg har gjorts och det finns en opinion i förbundet för ett kraftfullt agerande från SEF. Socialdemokraterna inom SEF har drivit på sina politiska representanter i riksdagen. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Ingemar Nilson som även sitter i näringsutskottet har lämnat en motion mot försämringarna till riksdagen. I en intervju i tidningen elektrikern ger han sin syn på saken.

”Detta myndighetsbeslut innebär att en av de mest grundläggande reglerna i elinstallatörsförordningens säkerhetssystem upphävs […] Det rimmar illa med lagens anda.”

Bland Kommunistiska Partiets elektriker välkomnas motionen. Varje form av motstånd mot försämringarna är viktiga för att försvara elektrikernas intressen. Dock finns en problematik med den parlamentariska vägen. Ingmar Nilsson och socialdemokraternas agerande är bra, men för att bli framgångsrikt tvingas de förlita sig på det småborgerliga Miljöpartiet och högerradikalerna i Sverigedemokraterna, vilket är vanskligt.

Kommunistiska partiets linje för politisk strejk är en väg som är framgångsrik, vilket de norska elektrikerna och Hamnarbetarförbundet visat. Elektrikern och kommunisten Karl Strandberg, som även talade på manifestationen mot elsäk i Malmö, har en klar bild av läget.
”Alla sätt att stoppa försämringarna är välkomna men en riksdagsomröstning mobiliserar inte medlemmarna. Det är bland medlemmarna kraften finns och att utnyttja den, som exempelvis i en politisk strejk, är vårt starkaste vapen.”

Erik Pettersson