"Vi kämpar för alla arbetare"

Viktig protest från elektrikerna i Malmö

Karl Strandberg i talarstolen.
Karl Strandberg i talarstolen.

”Därför manifesterar vi idag inte endast för elektrikernas rätt till en värdig lön och arbetsmiljö. Vi manifesterar till försvar för alla arbetare i Sverige. Tillsammans. Mot vinsthungriga arbetsköpare och mot politiker med höger på agendan.”, sa Karl Strandberg, kommunist och elektriker i sitt tal vid lördagens manifestation i Malmö.

2013-09-16
  • 250 deltog på elektrikernas manifestation.
    250 deltog på elektrikernas manifestation.
  • Proletären såldes på menifestationen.
    Proletären såldes på menifestationen.

I lördags genomförde elektrikerna i Malmö en manifestation för att försvara sin arbetsmiljö och lön. 250 personer slöt upp på Gustav Adolfs torg för att protestera mot Elsäkerhetsverkets planerade avreglering.

Om inget drastiskt händer kommer reglerna för vem som får utföra elarbete luckras upp 1 januari 2014. I korthet innebär det, att outbildade får utföra en del av de arbetsmoment som idag kräver behörig elektriker. Detta öppnar upp för arbetskraftsimport och lönedumpning.

Svenska Elektrikerförbundet (SEF) protesterar mot den planerade avregleringen. Från medlemmarna har kravet på politisk strejk framförts via ett uttalande som flera klubbar antagit. I lördags genomförde sektion 8 (malmösektionen) en manifestation för att samla medlemmarna och för att informera allmänheten. Omkring 250 personer deltog.

Solen var med när första talaren Arne Duvåker, förhandlingsombudsman för SEF, intog talarstolen. Efter honom följde Ulf Carlsson, förbundets andre vice ordförande. De båda redogjorde för vad de föreslagna regeländringarna kommer innebära för branschen, med risk för fler elolyckor.

Tredje talare var Karl Strandberg, kommunist och elektriker. Han tog upp hur de nya reglerna hänger ihop med det svenska EU-medlemskapet, och öppnar upp för såväl arbetskraftsimport som fler bemanningsföretag. Det som redan drabbat byggnadsarbetarna, och nu är på väg att drabba elektrikerna, kan snart sprida sig till fler yrken. Han fick stora applåder när han slog fast:

”Därför manifesterar vi idag inte endast för elektrikernas rätt till en värdig lön och arbetsmiljö. Vi manifesterar till försvar för alla arbetare i Sverige. Tillsammans. Mot vinsthungriga arbetsköpare och mot politiker med höger på agendan.”

Siste talare var Jonas Sjöberg, regionalt skyddsombud på Byggnads, som bland annat tog upp hur byggnadsarbetarna drabbas av lönedumpningen.
Under manifestationen delades det ut material med information om de planerade regelförändringarna, tröjor med trycken ”Dålig el dödar” och ”Dålig el = dyr el”. Det samlades även in namn på förtryckta protestvykort, som ska skickas till Elsäkerhetsverket. Av de förbipasserande var det få som kände till att elsäkerheten är på väg att luckras upp. De flesta som stannade till skrev på vykorten och var positiva till fackets manifestation.

Tiden är knapp till den första januari, men än är det inte för sent. De norska elektrikerna lyckades med politisk strejk stoppa ett liknande förslag för tre år sedan. Då sade Svenska Elektrikerförbundet att ”vi kommer agera lika kraftfullt”.
Karl Strandberg avslutade sitt tal med att påminna förbundsledningen: ”Kom ihåg vad ni sa 2010. Låt idag vara upptakten till ett ännu kraftfullare agerande än norrmännens! ”