”Politikerna är fega i miljöfrågan”

Satsa på kollektivtrafiken – gör den gratis

Det behövs en rakryggad och röd klimatpolitik
Det behövs en rakryggad och röd klimatpolitik

Mycket snack och lite verkstad gäller politikerna när det kommer till miljön. Frågan är allt för allvarlig för att lämnas åt de fega. I Trelleborg utmanar Kommunistiska Partiet de styrande och för fram en rak och tydlig röd miljöpolitik.

2013-09-17

– Varför inte gå i framkant gällande kollektivtrafik och göra all stads- och länstrafik gratis? På så sätt tror vi att det skapas nya resandemönster. Vill vi göra Trelleborg känt för något annat än stora färjor och tusentals lastbilar vore det ju lämpligt att profilera sig i miljöfrågan, skriver Dennis Andersson i kommunisternas svar på de styrandes förslag om kollektivtrafiken.