Nyheter & kommentarer

2012-12-04

Denna text skrevs innan fackklubben i Oxelösund enades med SSAB om ett krisavtal. Texten redogör för Kommunistiska Partiets principiella syn på lönesänkningsavtal och vem som borde betala notan...

2012-12-04

Efter Israels senaste militära angrepp har den redan allvarliga situationen i Gaza förvärrats. Flera personer har hört av sig om möjligheten att ge ett ekonomiskt bidrag.

2012-11-30

I går kväll röstade FN ja till att ge palestinierna status som observatörsnation. En överväldigande majoritet av FN:s medlemsländer gav därmed sitt erkännande till Palestinas existens. Sverige och...

2012-11-30

Var sjunde invånare i Sverige, 1,3 miljoner människor, lever i risk för fattigdom, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. Risken för fattigdom är störst bland ensamstående med barn.

2012-11-29

Idag går hamnarbetarna i Sverige och minst åtta andra EU-länder ut i en två timmars sympatistrejk. Strejken är ett stöd till Portugals hamnarbetare som i eurokrisens spår blivit ett verktyg i EU:s...

2012-11-29

Arbetarna vid SSAB i Oxelösund röstade med stor majoritet nej till företagets utpressningsbud om kortare arbetstid och sänkt lön. Det är samma avtal som facken på SSAB:s stålverk i Borlänge och...

2012-11-29

Samtidigt som kraven på sänkta löner för arbetare och tjänstemän växer sig allt starkare fortsätter guldregnet över de som redan har.

2012-11-27

Regeringarnas aktiva roll framstår allt tydligare då dammet har lagt sig efter SAS-krisen. Kvar står de anställda med kraftigt försämrade löne- och
arbetsvillkor.

2012-11-27

Idrottsföreningen Proletären FF fortsätter striden mot marknadsivrarnas förvandling av idrottssverige till vinstdrivna aktiebolag.

2012-11-27

Kaoset på de svenska järnvägarna är politiskt skapat. Ansvaret ligger hos regeringen som låter järnvägsarbetare förlora jobbet när behoven av underhåll är enorma.

Sidor