Sveriges största vänstertidning

Målet uppnått i Proletärens prenumerationskampanj

Årets sista Proletären går ut till 2702 prenumeranter. Vilket betyder att vi nått det mål vi satte upp med prenumerationskampanjen.

2012-12-27

Men då de rabatterade prenumerationspriserna gäller året ut finns ännu chansen att värva fler läsare. Vinnare i vår värvartävling, med en övernattning för två på Hotell Gästis i Varberg som första pris, presenteras i nummer 4/2013, som utkommer 24 januari.

Vi hälsar alla nya och gamla prenumeranter varmt välkomna att under 2013 följa Proletärens bevakning av skeendet i Sverige och världen.

Vi lovar att efter förmåga skildra samhällsutvecklingen och då särskilt den levande arbetarkamp som så nogsamt förtigs i borgerliga media. Vår utrikesbevakning inte att förglömma. För om möjligt är förljugenheten ännu större vad gäller bevakningen av imperialismens härjningar och den folkliga kampen för fred och frihet som ständigt pågår jorden runt.

Med förhoppning om ett Gott Nytt 2013, där Proletären befäster sin ställning som landets största vänstertidning, tackar vi alla som aktivt deltagit i det lyckade värvandet.