Protesterar mot EU:s fredspris

Desmond Tutu och flera andra fredspristagare protesterar mot EU:s fredspris.

2012-12-18

– Att ge priset till EU strider helt mot Alfreds Nobels testamente. Norrmännen har gjort det här till ett politiserat pris, sade Tomas Magnusson, ordförande för International Peace Bureau, en av talarna vid manifestationen.

International Peace Bureau (IPB) tilldelades fredspriset 1910 och tillsammans med andra pristagare som Desmons Tutu, Mairead Maguire och Adolfo Perez Esquivel har Magnusson skrivit brev till länsstyrelsen i Stockholm, som har till uppgift att bevaka så att Nobeltestamentet efterlevs, där man kräver att 2012 års pris ogiltigförklaras. Enligt de tidigare fredspristagarna arbetar EU varken för ”folkens förbrödrande” eller för att lösa konflikter med andra metoder än militära, vilket är två kriterier som ska uppfyllas enligt testamentet.

– Den norska Nobelkommittén har skapat sina egna kriterier och ger till exempel priset för insatser inom miljö- och kvinnofrågor. De skulle lika gärna kunna ge EU priset i litteratur eller medicin, säger Tomas Magnusson, före detta ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat lämna protesten utan åtgärd. Men enligt Tomas Magnusson kommer IPB inte att nöja sig med det.

– Vi är beredda att driva detta till högsta ort och låta JO pröva saken. Vårt krav är att Nobelstiftelsen betalar tillbaka pengarna till fonden, säger Magnusson.

I ett pressmeddelande från Fredsprisinitiativet konstateras det att ”en viktig sida av EU:s utveckling de senaste åren handlar om militarisering och upprustning. EU:s medlemsländer står för en tredjedel av världens vapenexport, är näst störst i klassen militär förbrukare och omsättningen för de enskilda EU-medlemmarnas krigsmaterielindustrier är större utvecklingsländers nationella budgetar”.