Kommunistiska Partiets sextonde kongress

2010-12-27

Det finns mycket att diskutera vad gäller situationen i Sverige och världen. Men också vad gäller partiverksamheten. Hur skall vi rusta oss för att möta de utmaningar partiet står inför? Vad måste förbättras och vad måste förändras?

Partistyrelsen ser fram mot en spännande kongress, rik på debatt, som inte väjer för svårigheterna och som inte blundar för bristerna. Och som just därför bygger partiet starkare.

Kongressen är öppen för alla partimedlemmar. Och för alla medlemmar i RKU. Allt som krävs för att delta som åhörare är klar medlemsbok. Partistyrelsen uppmanar alla som har möjlighet att också komma. Även som åhörare är Du en del av kongressen och den kollektiva manifestation kongressen utgör. Ta upp frågan om kongressdeltagande i alla partiorganisationer. Tala med RKU-arna på era orter.

Mobilisera till kongressen!

Plats: Frölundaskolan, Positivgatan 3.
Kommunikation:
Spårvagn: Linje 1 eller 7 från Centralstationen mot Frölunda/Tynnered till hållplats Musikvägen. Skolan ligger på höger hand i färdriktningen.

Bil: Västerleden (från norr) eller Söderleden (från söder). Avfart Frölunda torg. Följ Marconigatan.
Avfart Rudalen. Direkt efter underfarten Marconigatan, sväng vänster in på Mandolingatan. Avfart höger Positivgatan.

Kongressen invigs torsdag 6 januari kl 14.00. Anmälan från kl. 11.00, anmäl dig i god tid!
Glöm inte klar medlemsbok!

OBS! OBS!
Sovplatser. Du som önskar hjälp med sovplats under kongressen måste anmäla detta senast 27 december 2011. Du kan inte räkna med hjälp om du hör av dig senare än detta datum.
Benny Christensen